Bohem nedir? Bohem tipinin tarifi

İçinde var olduğu toplumun alışık olmadığı aykırı bir yaşantıyı benimsemiş; genel yaşayış ve ahlak kurallarına fazla yüz önem vermeyen "sıra dışı" bir insan tipi. Bohem dünya malına, paraya pula fazla önem vermeyen, içkiyi seven, sanata aşina, edebiyata gönül veren kimi insanlar için de kullanılan bir sıfattır.

Sanatçılar ve bohemlik
Düzensiz, dağınık bir hayata alışmış sanatçı ve yazarların
alışkanlıkları, avarelikleri ve maceraları  “bohem” bir yaşam olarak nitelendirilir. Batı'daki bu insan tipi, edebiyatımızın yenileşme süreciyle birlikte, bizde de kullanılır olmuştur. Sanatçı ruhlu ama toplum kurallarını dikkate almadan “serseri”  bir hayat yaşayan kimselere bu sıfat yakıştırılmıştır.

Bohem tipinin Doğu dünyasındaki karşılığı: Rind

Bohem, Şark kültür ve edebiyatının yarattığı “rind” tarifine, bazı özellikleri bakımından benzeyenbir insan tipidir ama daha dünyevî yani seküler ve derinlikten yoksundur.

Bohem kelimesinin kökeni nedir?

Bohem, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Fransa'da yer adı bildiren "Bohème" sözcüğünden dilimize geçmiştir.