İşte Turgut'un paylaştığı o yazı:

Hicretin 4. yılında böylesi bir Şaban ayının 3. günü dünyamızı şereflendirmişti. Hz.Fatıma'nın ikinci doğum neşesiydi. Ninesi Hz.Hatice'nin dünya gözüyle göremediği ciğerpâresiydi.

Ahmet Turugt

'Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılsın' çağrısı 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılsın' çağrısı

Doğduğu gün Dedelerin En Güzeli (sav) kucağına alıp ezanını okudu ve "HÜSEYİN" diyerek seslendi. Ağabeyi Hz.Hasan'ınki gibi Onun ismi de GÜZELLİK anlamına geliyordu.

Hz.Ali’nin (kv) “Ebu Turab” künyesine atıfla O da “Toprak” idi. Tertemiz bir “Yol” göstererek kendisini örnek alanlara “Hidayet Rehberi” oldu.

Tathir Âyeti nazil olduğunda Nebevî Hırkanın altında toplanan Beş Güzellikten biriydi. Allah'ın kendisini temizlemeyi murat ettiği Seçkin-Seçilmiş kimselerdendi. ÂL-İ ABA idi.

Mübahele Âyetinin şahitliğince ağabeyi Hz.Hasan gibi O da RESÛLULLAH'IN OĞLU sayıldı.

Evet; Âlemlere Rahmet Efendimize (sav) müjdelenen Kevser nimetinden bir tezahürdü O. Nebevî soyun, ilmin ve ahlâkın kaynadığı tertemiz pınarların ikincisiydi. Nitekim Nebevi beyanla "Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Onu seveni Allah da sever" muştusuna erişti.

Yine tarih şahittir. Saffat Sûresinde işaret edilen ZEBH-İ AZİM (Büyük Kurban) idi O. Şerre amade nefislerin kölesi olan ve akıl tutulması yaşayan toplumun uyuyan vicdanı dirilsin ve Ceddinin (sav) tebliğ ettiği Hak Din yaşasın diye Kerbelâ'da kendisini ve yakınlarını Rabbine tasadduk etti.

Böylesi bir azametle SEYYİD'ÜL-ŞÜHEDA (Şehidler Efendisi) olarak Nebevi Sevgiye Vefa Ehli kalplere nakşoldu. İnsanlığın dirilişine vesile olduğundan sebep EBU ABDULLAH ile künyelendi.

Şanı yüce Dedesinin, Ninesinin, Anneciğinin ve Babasının sırlarından bir sır olarak olarak nakış nakış işlendi arza ve semaya.

Sözün sonu niyazımız olsun!

"Sevdiklerini tüm alemlerde sevdiren Rabbimiz! O güzeller güzeli kulundaki ahlâk, aşk, ilim, hakkı müdafaa, güzeli seziş ve doğruyu kavrayıştan bizleri de nasiptar eyle!

Onun dünyaya teşrif buyurduğu şu gün hürmetine, Onunla beliren hikmetlerin bizlerde de doğmasını dile! Şüphesiz ki; Sen, dilediğine dilediğince lütfedebilensin."

-Allah'ın selâmı ve rahmeti doğduğu gün, şehid edildiği gün ve hesap için yeniden diriltileceği gün Onun ve Sevdiklerinin üzerine olsun-