Büyükayı/Küçükayı kelimelerinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "Büyükayı/Küçükayı" şeklindedir.

Neden bitişik yazılırlar? 

Benzetme yoluyla kurulan gök cisimlerinin adları bitişik yazılırlar.

Küçükayı nedir?

Göğün Kuzey Kutbu bölgesinde, Büyükayı'nın tersi durumda bir takımyıldızıdır.

Büyükayı nedir?

Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup Yıldızı'nı bulmada kullanılan takımyıldızıdır.