Camit ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Cansız.
  2. Donmuş, donuk.

Camit kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, Arapça'da "donmak" anlamındaki "cumud" kelimesinden türemiştir.

Camit kelimesiyle örnek cümle

"Bir kenara bırakılıvermek, bir camit eşya gibi ayak ucuyla itilmek ne korkunç." (Peyami Safa)