Cebelitarık Boğazı nerededir? Cebelitarık Boğazı'nın politik önemi nedir? Cebelitarık Boğazı'nın tarihçesi nedir? Cebelitarık Boğazı'nın uzunluğu kaç km'dir?

Cebelitarık Boğazı nerededir? Özellikleri nelerdir?

Cebelitarık, İber yarımadasının güneyinde Cebelitarık Boğazı'nın Akdeniz tarafında başlangıç noktasında yer alır. Aynı zamanda bir körfezin de yer aldığı bölge küçük bir yarımadadır. Güneyinde Afrika kıtasının yer aldığı Cebelitarık'ın tam karşısı İspanya'ya ait Ceuta ve Fas topraklarıdır.

Cebelitarık Boğazı 2

Tarihçesi

Cebelitarık, adını ünlü Emevi komutan Tarık bin Ziyat'tan alır. Bölgede yer alan dağa istinaden Arapça Cebel-i Tarık, yani Tarık Dağı olarak anılan bölge, Emevilerin İspanya içlerine ilerlermesinde önemli bir karargah rolüne sahipti. 8. yüzyıldan itibaren Emevi hakimiyetine giren bölgede başlangıçta herhangi bir yerleşim bulunmamaktaydı. Bölge daha ziyade askeri amaçla ve gemilerin sakin bir koyda bekletilmesi için kullanılıyordu.

Emevilerin ardından bölgede hakimiyet kuran Muvahhidler, Antik Çağ'da Celpe olarak anılan bu bölgede bir yerleşim kurmaya karar verir. 1145 tarihinde Muvahhid hümükdarı Abdülmü'nün emriyle Grenada'dan (Gırnata) getirilen çok sayıda işçi, burada bir kent inşa etmeye başlar. Sarayların, bahçelerin, geniş sokakların yer aldığı Cebelitarık kenti bu tarihten itibaren Akdeniz ticaretinde de önemli bir liman olmaya başlar.

15. yüzyılda İber Yarımadası'ndaki Arap hakimiyeti son bulmaya başlarken İspanyolların etkinliği git gide artıyordu. Kastilya ve Aragon gibi iki önemli krallığın birleşmesi ve "Reconquista" yani yeniden fetih adı verilen hareket neticesinde İber Yarımadası'nın geri kalanı gibi Cebelitarık da İspanyolların hakimiyetine geçti.

O döneme kadar Müslüman nüfus barındıran Cebelitarık'ın yerli halkı karşı kıyıya yani Fas'a geçerken bölgeye İspanyollar yerleşmeye başlar. 16. yüzyıl boyunca mutlak bir şekilde İspanyol Krallığı'nın parçası olan Cebelitarık. 1704'teki bir savaşın ardından Birleşik Krallık toprağı olmuştur. Hollanda'nın Utrecht kentinde 1713 yılında imzalanan ve Veraset Savaşı'na son veren anlaşmayla da Cebelitarık'ın İngiliz yönetimine bırakılması karara bağlandı.