Cezri ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Köklü demektir.

Kelime aynı zamanda radikal anlamında da kullanılmaktadır.

Cezri kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, Arapça "kök, asıl" anlamındaki "cezr" kelimsinden türemiştir.

Cezri kelimesiyle örnek cümle

Cezri bir Garpçı olarak karşımıza çıkan kahramanımız, romanın son bölümünde bu fikirlerinden cayacaktır.