'Çıkar yol' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "çıkar yol" şeklindedir.

Niçin ayrı yazılır?

−r /−ar / −er, −maz /−mez ve −an /−en ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır.

Çıkar yol ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare.

Çıkar yol kelimesiyle örnek cümle

"Birinden yardım istemekten başka çıkar yol yoktu ve ben yardım isteyeceğime ölmeyi yeğlerdim." (Ayla Kutlu)