Peygamber Efendimizin en önemli hadislerinden bir kaçı...

"Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. sonra, anne-babası onu hıristiyan, yahudi veya mecusi yapar."
 
buhârî, cenâiz 92; ebû dâvut, sünne 17; tirmizî, kader 5.

Kalbinde minicik kibir olan kimse cennete giremez.
 
müslim, İman, 149. z ebu davud, libas, 26. z tirmizi, birr, 61.

Ayakları allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz.
 
buhari, cihad, 16. z tirmizi, fezâilu’l-cihad, 7. z nesai, cihad, 9.

"Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur.
 
tirmizi, birr 61.

Allah'ın en sevdiği amel, az da olsa sürekli olanıdır.
 
buhârî, İman 32; müslim, müsafirîn 215-218, münafıkın, 78

-"Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır."
 
müslim, İmâre 133. ayrıca bk. ebû dâvûd, edeb 115; tirmizî, İlim 14

Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.
 
buhârî, edeb, 83; müslim, zühd, 63

Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır.
 
[hakim]

Riba nedir? | Ribâ'nın anlamı Riba nedir? | Ribâ'nın anlamı

Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.
 
tirmizi