banner29

Türkiye'de yerleşimin tarihçesi nedir? İlk yerleşim ne zamandır?

Ülkemizin sahip olduğu topraklar, verimliliği sayesinde eski medeniyetler tarafından he zaman tercih edilmiştir. Peki birçok medeniyete ev sahipli yapan Anadolu topraklarında hangi medeniyetler yaşamıştır? Türkiye'de yerleşimin tarihçesi nedir? İlk yerleşim ne zamandır? Türkiye'de hangi bölgelerde yerleşim olmuştur? Paleolitik Çağda hangi yerleşimler olmuştur? Neolitik Çağda hangi yerleşimler olmuştur? Tarihi Çağlarda hangi yerleşimler olmuştur?

Coğrafya 01.10.2020, 14:50 01.10.2020, 16:01
Türkiye'de yerleşimin tarihçesi nedir? İlk yerleşim ne zamandır?

Anadolu topraklarında hangi medeniyetler yaşamıştır? Türkiye'de yerleşimin tarihçesi nedir? İlk yerleşim ne zamandır? Türkiye'de hangi bölgelerde yerleşim olmuştur? Paleolitik Çağda hangi yerleşimler olmuştur? Neolitik Çağda hangi yerleşimler olmuştur? Tarihi Çağlarda hangi yerleşimler olmuştur?

TÜRKİYE'DE YERLEŞİMİN TARİHÇESİ NEDİR?

Anadolu toprakları binlerce var olan bir bölgedir. Uğrunda yüzlerce savaş yapılmış, onlarca medeniyet yaşamıştır. Anadolu topraklarının bu kadar çok tercih sebebi olmasının nedeni; Topraklarının verimli olmasıdır. 

Türkiye üzerinde yapılan paleoarkeolojik araştırmalar, ülkemiz topraklarında yerleşmenin günümüzde en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır.

Kuşkusuz o döneme ait yerleşmeler, insanların üzerinde değişiklik yapmadan ev olarak kullandıkları doğal barınaklar yani mağaralardan meydana geliyordu. Bir tahmine göre yurdumuzda küçüklü-büyüklü 40.000 kadar mağara bulunmaktadır.

Peki Türkiye'de yerleşim ne zaman başladı?

Paleolilik döneme ait ilk mağara yerleşmeleri daha ziyade Göller yöresinde yoğunlaşmıştır. Antalya körfezinin batı ve kuzeybatısında yer alan Karain, Beldibi, Belbaşı, Çarkini ve Öküzini mağaraları örnek olarak verilebilir. Anadolu’daki ilk yerleşmelerin Göller yöresinde toplanmasında, Torosların

karstik yapısından dolayı bol mağaraya sahip olması ve o dönemde bulunan yoğun ormanların avcılık için ideal ortamı oluşturması önemli rol oynamıştır. Ayrıca Antakya çevresinde (Samandağ), Adıyaman’da (Mağaracık, Palanlı), Şanlıurfa dolaylarında ve Samsun yakınında (Tekeköy) da Neolitik

öncesi yerleşmelere rastlanmaktadır.

Neolitik çağda ise yerleşmeler Anadolu üzerinde daha yaygın bir hal almıştır. Neolitik’de paleolitiğin mağara yaşamı ve avcılık-toplayıcılık ekonomisi yerini yerleşik düzene ve tarla kültürleri ile hayvancılığa bırakmıştır. Anadolu’daki kapalı havzalarda bulunan göller, bu dönemde sıcaklığın artmasına

bağlı olarak yavaş yavaş saha kaybetmişler ve çevrelerinde tarıma uygun geniş alanlar ortaya çıkmıştır. Böylece topraklarımızda köy tipli ilk yerleşmeler tesis edilmeye başlamıştır (10.000-7.000 yıl önce).

Bunlar çoğunlukla yeni yerleşme düzeni ve yaşantısını yansıtan höyük yerleşmeleridir ve bir kısmı "hüyük" adıyla günümüzde dahi varlığını sürdürmektedir. Gerçekten bugün sadece Konya ilinde adı Hüyük olan bir bucak ve isminde hüyük geçen 10’dan fazla köy vardır (Yalıhüyük, Akhüyük,

Üçhüyükler gibi). Bu döneme ait yerleşmelerin en önemlileri arasında Çatalhöyük (Çumra civarı), Hacılar (Burdur), Alişar (Yozgat), Tilkitepe (Van), Dündartepe (Samsun), Can Hasan (Konya), Yumuktepe (Mersin) ve Fikirtepe (İstanbul) sayılabilir.

Anadolu’da tesis edilen ilk köy tipli yerleşmelerde meskenlerin kerpiçten yapılmış olması insanların Türkiye coğrafi koşullarını iyi tanıdıklarını gösterir. Ancak evlerinin birbirine bağlı denecek kadar sıkışık olması, dışarıdan gelebilecek tehlikelerin mevcut olduğunu açıklar.Paleolitik gibi neolitik

yerleşmeleri de yine Toros kütlesi üzerinde yaygındır. Bu durum, Anadolu’daki mağara insanlarının tekamül ederek, bu dönemde konutlarını yaptıklarını ispatlar. Ayrıca Türkiye’de neolitikte ufak ölçüde de olsa dokumacılık, madencilik ticaretin de temelleri atılmıştır.

Sonrasında yazının icadı, paranın bulunması ile birlikte devletler gelişerek şehirleşmeye daha çok öenm vermişlerdir. Hititler, urartular, frigler, Asurlular, Sümerler Anadolu topraklarına hükmetmişlerdir. 

Tarihi çağlara geldikçe, Anadolu'da yerleşim yerlerinin sayısı artmaya başlamış şehirleşme daha çok önem kazanmıştır. Bu devirlerde başta İstanbul olmak üzere; İzmir, Antalya, Trabzon gibi kentler önnmli şehirler arasındadır. İlk önce Roma İmparatorluğu ardından Persler ve Büyük İskenderin

himayesinde olan Anadolu sonrasında Doğu Roma İmparatorluğu ( Bizans) himayesine geçmiştir. Türk boylarının Anadoluyu yeni yurt edinme düşünceleri sonuç verdiğinde ise 1071 Malazgirt savaşı ile birlikte Türkler, Anadolu'nun sonraki dönemden itibaren tek hakimi olmuştur. Osmanlı'nın 20.yy'a

kadar varlığını devam ettirmesi, Anadolu yerleşimlerini çok etkilemiştir. İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne, Trabzon, Manisa, Amasya, Diyarbakır gibi şehirler öenemli şehirler arasında yer almıştır.

Günümüz yerleşimlerinde ise modern hayatlarla birlikte şehirler modernleşmiş, teknoloji ile beraber geliştirilmeye başlanmıştır. Yollar, köprüler, tüneller, değişen mimari gibi unsurlar şehir hayatını etkilemiştir. Günümüzde teknolojinin sürekli gelişmesi, bizlerin de hayatı çok hızlı yaşamamıza neden

oldu ve yakın zamanda daha da hızlı bir hayat bizleri bekliyor.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?