Cüveyriye bint-i Hâris kimdir? Cüveyriye bint-i Hâris’in hayatı

Cüveyriye bint-i Hâris kimdir? Cüveyriye bint-i Hâris Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Cüveyriye bint-i Hâris’in hayatı, Cüveyriye bint-i Hâris’in vefatı…

Gündem 29.09.2020 - 14:11 29.09.2020 - 14:11

Peygamber Efendimizin hanımlarından biri olan Cüveyriye bint-i Hâris validemizin Peygamberimizle nasıl evlendiği Cüveyriye bint-i Hâris’in hayatı Cüveyriye bint-i Hâris’in vefatı, Cüveyriye bint-i Hâris’in peygamberimizle evliliği ve Cüveyriye bint-i Hâris kimdir gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde.

İşte, "Cüveyriye bint-i Hâris kimdir? Cüveyriye bint-i Hâris Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Cüveyriye bint-i Hâris’in hayatı, Cüveyriye bint-i Hâris’in vefatı…" sorularının cevabı.

CÜVEYRİYE BİNT-İ HÂRİS KİMDİR?
CÜVEYRİYE BİNT-İ HÂRİS’İN HAYATI

Hicretin 5. senesinde, Müslümanların vücudunu ortadan kaldırmak maksadıyla harekete geçen Huzâa Kabilesinin Beni Mustalık kolu üzerine bir gazâ tertip edilmişti. Cenâb-ı Hakkın inayetiyle bu gaza zaferle neticelendi ve birçok esir ve ganimet elde edilmişti.

Alınan esirler arasında Beni Mustalık'ın reisi Haris bin Ebi Dırar’ın kızı Berre (Cüveyriye) de vardı. Berre'nin kocası savaşta öldürülmüştü. Esirler mücahitler arasında taksim edildi. Berre, Sabit bin Kays bin Şemmas ile onun amcasının oğlunun hissesine düştü. Berre, efendileri ile bir miktar para karşılığında anlaşma yaptı. Bu parayı ödediğinde serbest bırakılacaktı. Fakat kendisinden istenilen fidye çok fazlaydı. Ödeyecek durumda değildi. Bunun üzerine Peygamber Efendimize müracaat etti ve durumunu ona bildirdi: "Ben Beni Mustalık reisi Hâris bin Ebî Dırar'ın kızıyım. Bildiğiniz gibi, ben Sâbit bin Kays'ın ve onun amcasının oğlunun hissesine düştüm. Bir miktar para karşılığında onlarla anlaşma. Ödemek zorunda kaldığım bu fidye için sizden yardım dilemeye geldim." Peygamberimiz ona, "Senin için bundan daha hayırlı olanı yok mudur?" buyurdu. Berre, "0 nedir yâ Resulallah?" diye sordu. Resulullah "Kurtuluş akçeni ödemem ve seni zevceliğe kabul etmemdir" cevabını verdi.

Berre, bir an kendi alemine daldı. Zaten savaştan üç gün önce rüyasında Medine'den doğup yükselen Ayın gelip kendi koynuna düştüğünü gömüştü. Peygamberimizin teklifini duyunca hidayet nuru yüzünde parlamaya başladı. Resulullahın teklifini kabul etti. Ardından da kelime-i şehadet getirerek Müslüman olma şerefine kavuştu.

Bu arada Hâris bin Ebî Dırar, kızının fidyesi olmak üzere yanına birkaç deve alarak kavminden bazı kimselerle birlikte Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Akik Vâdisine geldiğinde develerin en güzellerinden iki tanesini seçerek oraya bıraktı. Bu cins hayvanları vermek istemiyordu. Daha sonra Medine'ye geldi. Peygamberimizi buldu ve ona, "Benim kızım esir olarak tutulamaz. Bu benim mevkiimle ve şerefimle bağdaşmaz. Onu serbest bırak" dedi. Resulullah "Onu dilediğini seçmekte serbest bırakmamı ister misin?" buyurdu. Hâris, "Evet, üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş olursun" dedi. Bunun üzerine Hâris kızının yanına gitti ve şöyle dedi:

"Şu zât seni dilediğini seçmekte serbest bıraktı. Sakın bizi rezil etme." Fakat Berre hiçbir şeyi Peygamberimize tercih edemezdi. Nitekim babasını mahcup etmek pahasına da olsa şöyle dedi:

"Ben Resulullahı tercih ediyorum." Hâris buna çok içerledi. "Vallahi sen bizi rezil ve rüsvay ettin" dedi. Sonra da Peygamberimize dönerek, "Şu develer kızım için fidyedir. Bunları alıp kızımı bana veriniz" dedi. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimize Hâris'in develerden ikisini sakladığını bildirmişti. Hâris'e, "Akik Vadisinde sakladığın iki deve nerede? Onları niçin getirmedin?" diye sordu. Bu mucize Hâris'in ve yanındakilerin hidayetine vesile oldu. Håris büyük bir heyecanla, "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak sen de Allah'ın Resulüsün. Vallahi bunu Allah'tan başka bilen yoktu" diyerek Müslüman oldu. Yanında bulunan iki oğlu ve kavminden bazı kimseler de Müslüman oldular.

Bundan sonra Peygamberimiz Berre'yi babasından istedi. Hâris "Babam, annem sana feda olsun yâ Resulallah! Onu sana bağışladım" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, Berre ile Hicretin 5. yılında evlendi. İsmini de Cüveyriye olarak değiştirdi. Çünkü "Berre" "iyilik, hayır" mânâsına geliyordu. Ve Peygamberimiz "Berre Resulullahın yanından çıktı" denilmesinden hoşlanmıyordu.

Cüveyriye o sırada 20 yaşında idi. Peygamberimizin Cüveyriye ile evlenerek Benî Mustalık Kabilesi ile akraba olduğunu duyan Sahâbîler, "Resulullahın akraba olduğu bir kabile artık esir kalamaz" diyerek yanlarındaki bütün esirleri serbest bıraktılar. Böylece Hz. Cüveyriye kabilesinden 700 esirin azad edilmesine vesile oldu. Aynca Beni Mustalık dan birçok kimse Peygamberimizin bu davranışı karşısında Müslüman oldular. Bundan dolayıdır ki Hz. Aişe Vâlidemiz Hz. Cüveyriye'yi çok takdir ederdi.

Hz. Cüveyriye Vâlidemiz çok oruç tutar ve çok namaz kılardı. Aynı zamanda zikir ve tesbihe çok ehemmiyet verirdi. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra duâ ve zikirle meşgul olmaya başladığı bir sırada, Peygamberimiz yanından ayrıldı. Öğleye doğru tekrar geldiğinde Hz. Cüveyriye’yi Allah'ı zikrederken buldu, "Sen halâ yanından ayrıldığım hal üzere mi devam ediyorsun?" buyurdu. Hz. Cüveyriye, "Evet" dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Ben senden ayrıldıktan sonra üç defa şu dört kelimeyi söyledim. Bunlar, bu gün sabahtan beri senin söylediklerinle tartılsa onlardan daha ağır gelir. Bu kelimeler şunlar:

 "Sübhanallahi adede halkıhî, sübhanallahi rızâ nefsihi, sübhanallahi zinete Arşihî ve sübhanallahi midâde kelimâtihî (Yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Allah'ı kendisinin razı olacağı şekilde tesbih ederim. Allah'ı Arşın ağırlığınca tesbih ederim. Kelimelerin miktarınca Allah'ı tesbih ederim.)"

Hz. Cüveyriye, Peygamberimizin bu tavsiyelerinden sonra artık bunları söylemeye devam etti. Cüveyriye Vâlidemiz, Peygamberimizin diğer hanımları gibi çok hayırseverdi. Kendisi yemez, fakirlere yedirirdi. Peygamberimiz bir defasında onun odasına gelmişti. "Yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Hz. Cüveyriye "Vallahi yanımda yiyecek yok. Biraz kemik vardı. Onu da sadaka olarak verdim" dedi.

Peygamberimizin bu mübarek hanımı Hicretin 56. yılında 65 yaşında iken vefat etti. Cenaze namazını Mervan bin Hakem kıldırdı,

Allah ondan razı ol sun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@