banner5

17.10.2019, 18:20

Daim Nöbetteyiz!

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Her hafta Salı akşamları 20.30’da Akittv ve Kanal68 tv’den canlı olarak yayınlanan Milli Diriliş programında; “BOP Projesiyle planlanan Siyon Haçlı saldırıları karşısında Milli Mücadelemiz nasıl olmalı?!”sorusuna, mücadele ruhu üzerinden cevaplar aramaya gayret etmiştik.

Anadolu topraklarına yerleştiği günden bugüne Milli Mücadele’den ödün vermeyen ve daim teyakkuz halinde yaşayan aziz milletimiz; ordusuna; Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (Hz. Muhammed (s.a)Efendimizin Yardımcı Askerleri) Askerine, Mehmedçik ismini vermiş ve ‘’böyle bir ruha sahip bir Milleti kim ve hangi güç mağlub edebilir ki!?’’ diyerek adeta tüm dünyaya duruşu, direnişi ve dirilişi ile bu hakikati haykırmış ve haykırmaya devam etmektedir!

“O Müminler öyle yürekten inanmış kimselerdir ki, Düşman yurdundan haber getiren bazı kötü niyetli insanlar kendilerine: "Düşmanlarınız size karşı büyük bir Ordu hazırlamış, o halde onlardan korkun da, Allah yolunda Cihadı terk edin!" dediklerinde, bu tehditkâr sözler o yiğitleri yıldırmak şöyle dursun, aksine onların imanını artırır ve şöyle derler:

"Bütün tehlike, tehdit ve korkulara karşı bize Allah'ın yardımı yeter! O ne güzel yardımcı, ne güzel vekildir!" (Ali İmran süresi 173.ayet tefsirli meali ) İlahi mesajıyla moral bulan her Din ve Vatansever, nihayeti şehadetle bitecek izzetli bir yaşamı, sefil esarete tercih eder!

Ve “mektebinde Şehadet dersi olan bir Milletin asla esareti yoktur!” gerçeği üzerinde ise bilir ki; korkak hergün ölür! Şecaat sahibi yiğitler ise sadece bir gün! Ölümden korkanlar ölümsüzlük olan şehadete koşamazlar!

"Yoksa Siz Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden öyle kolayca Cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizden önceki ümmetler sadece Allah’a kulluğu tercih etmeleri yani Müslüman olmaları sebebiyle öyle zorluklarla, öyle sıkıntılarla karşılaşmış, öylesine çetin imtihanlarla sarsılmışlardı ki, Nihayet O zamanki peygamber ve onunla birlikte inananlar, "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek hale gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır!(Bakara S. 214 ayet) ve; "O halde Ey iman edenler! Hepinizi dünya ve ahirette) can yakıcı azaptan kurtaracak hayırlı bir ticaret yolunu Size göstereyim mi? “Şöyle ki: Allah'a ve Resulüne gönülden inanacak ve Zalimlere karşı Allah yolunda malınızla, canınızla Cihad edeceksiniz. Allah’da size bunun karşılığında cenneti verecek. Eğer bilirseniz, Bu sizin için dünyanın vadettiği bütün zevk ve eğlencelerden daha kazançlı, daha hayırlıdır.’’ (Saf S. 10- 11 ayet) Ve; "Yoksa siz, aranızda İslam yolunda fedakârca çaba harcayanları ve zorluklar karşısında sabredenleri, Allah çetin bir imtihanla seçip belirlemeden öyle kolayca Cennete gireceğinizi mi sandınız? (Ali İmran S.143) ilahi mesajlarında bize yüklenen Cihad emri; yeryüzü nöbetini, işgalci terörist zalimlerden, hainlerden, Din, namus ve Mukaddesat düşmanlarından devralmamızın olmazsa olmaz ilk şartıdır!

90 yaşında Eba Eyyub’el Ensari (r.a) hazretlerini, İstanbul surlarının önüne getiren bu Ruhtur! Bu şecaattir! Bu Cihad İmanıdır! Cihad; Allah’ın tek yolu İslam Düzeninin İlkelerini nefsimize, neslimize, Ülkemize ve Yeryüzüne hâkim kılmak ve tüm emperyalist güçlerden yeryüzü nöbetini teslim almak için ilmimizle, mallarımızla ve gerekirse canlarımızla bütün gücümüzle çalışmak manasına gelen en büyük ibadetlerdendir! Mukaddes Beldelerimizin, Vatanımızın, Malın, Can ve namuslarımızın sigortasıdır! Namazın, Zekâtın, Orucun, Haccın, Haya ve Edebin vs. Allahımıza kulluğumuzun ana sigortasıdır! Cihad ruhu olmadan Milli Mücadele ruhunu anlamak ve anlatabilmek mümkün olmaz! Olamaz! Cihad, tüm zaferlerin temelidir. Anadolu kapılarını İslam Medeniyetimize ve birlikte Müslümanlara açan bu Cihad anahtarıdır! 

Cihad; kadın-erkek, genç-ihtiyar her Müslümana farz-ı ayn olan bir ibadettir. Bu sebeple Cihad sohbetlerini artırmalıyız! Cihadı sadece; ‘’zalim ve mazlum ayırtetmeden insanları ve hatta hatta kendi gibi inanıp düşünmeyenleri tekfir ederek din kardeşi Müslümanları katletmek’’ zanneden Siyonist İsrail’in taşeronları El Kaide ve İŞİD (Irak-Şam İblisi Devlet) vb. eşkıya örgütlerin ağına düşenleri ve düşecekleri kurtarmak için mutlaka bu Cihad dersini okullarımızda nesillerimize öğretmeliyiz! Allah için Vatan, Namus ve canlar için yapılan Her kıtal ( savaş) Cihaddır! Ama her Cihad, kıtal değildir gerçeğini öğretmeliyiz! Cihadın kıtal (savaş) bölümüyle sadece Devlet’in görevli ve sorumlu olduğunu nesillerimize öğretmeliyiz!Çünkü Cihad İbadetinin bir bölümü olan kıtal(Savaş) ayetleri Cemaat olunan Mekke Döneminde değil Devlet olunan Medine döneminde inmiştir! Cihad ’ın en üstünü nefis ve ahlak terbiyesidir. Devrin firavunlarına Hakk’ı söylemektir! Tebliğ ve Davettir! Nasihattir! Yani sohbettir!  Ancak bugün ki eğitim sistemi ile Cihad ibadetini topluma anlatabilmek mümkün değildir. Cihad, İlk İbadettir. Oku emrinden sonra ilk emirdir! Ve Kur’an-ı Kerim’de en çok zikredilen ibadettir! Cihad, Zamansız, Miktarsız ve Mizansız tek ibadettir! Gerekirse ölmeye izin verilen tek ibadettir! Yani hem mal, hem beden, hem de canla yapılan tek İbadet Cihad’dır! 

Hayatımızın her anı Cihad’dır! İlim için çalışmak bir Cihad’dır! Milli Medya yoluyla tebliğ ve nasihat bir Cihad’dır! Milli Eğitim Yuvalarının ve Camilerin inşaası ve imarı için çalışmak bir Cihaddır!

Ailenin ve nesillerin korunması için yapılan her sosyal, kültürel ve ahlaki çalışma bir Cihad’dır! Mazlumlara yoksullara sahib çıkmak, Muhacirlere Ensar olmak bir Cihad’dır!

Nesillerimizi koruma adına faiz,fuhuş, alkol, esrar ve eroin gibi Uyuşturucuyla ve yoksullukla,işsizlikle mücadele bir Cihaddır! Düşmanlarımıza karşı Dinimizi,Vatanımızı, Nesillerimizi ve namuslarımızı koruma adına kuvvetli olabilmek için ticaret bir Cihad’dır! Harb (Savaş) Savunma sanayii için çalışmak bir Cihad’dır!
Bu gayeleri gerçekleşmesi adına Ülkemizde ve yer yüzünde Milli İktidarı oluşturmak için siyasi çalışmalar bir cihaddır!

Netice; Barış vaat ederek Doğu Türkistan’ı,Arakan’ı Afganistan'ı, Irak'ı ve tüm İslam coğrafyasını kana ve zulme boğan İsrail’e ve av köpekleri beşli çeteye karşı hepimizin; gücümüzün son noktasına kadar ilmimizle, kalemimizle sohbetimizle bedenimizle malımızla gerekirse canımızla cihad etmek İmanımızın gereğidir! Bu şuur ve ruhtaki bir milleti ölümle, savaşla korkutamayacaklar! Ve Allahın izni ve yardımıyla Yıldıramayacaklar! yıkamayacaklar! Ve Yutamayacaklar!

1992 Haccında Arafat Meydanında “Nöbete geliyoruz!” yeminimizden 10 yıl sonra yani 2002 yılından itibaren daim “Nöbetteyiz” elhamdülillah! Ve Allahın yardımıyla Dünya nöbetiyle şahlanacak bu Nöbete Kıyamete kadar devam etmeliyiz İnşallah!

Tuttuğu bu Milli Mücadele nöbetiyle 15 Temmuz’da elleriyle tankları durduran bir milleti, hangi güç korkutabilir ve yıldırabilir ki? Yeter ki biz birbirimizi yemeyelim, birlik ve beraberlik içinde Osmanlının “Din-ü Devlet, Mülkü Millet Muhafazası için rızaenlillah Nöbetteyiz efendim!” ruhuna ve şuuruna dönelim İnşAllah! Allah (c.c), “Ya İstiklal Ya Ölüm!” Milli Mücadelesi yolunda daim yar ve yardımcımız olsun! Amin! 

Hak, Adalet, İlim, İman ve Terbiyeyle oluşacak ahlak ve İrfan toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Salı akşamı Akit tv ve Kanal 68 ortak canlı yayını “Milli Diriliş!” programında İnşAllah buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz!

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

Twitter:

@sevkiyilmaz

 Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955

Yorumlar (6)
Ekrem Can 12 ay önce
Hocam Allah sizlerden razı olsun bizlerin duygu ve düşüncelerine tercüman oluyorsunuz sizde kendi cihatinizi yapıyor tüm insanlığa hizmet ediyorsunuz Allah yar ve yardımcınız olsun selam ve dua ile
Murat Dolar 12 ay önce
Mübarek Cuma günümüz mübarek olsun hocam.AllahüAlim ortaya kendi ölçüsünü koymuştur benim ölüme uyun demiştir.Siz bir adım yaklaşırsanız ben bin adım yaklaşırım demiştir...İnanınızki biz şu günahlı yaşamımızdan gayretle bir adım ayrılsak varya; kendimizi selametre bulacaz...Çünkü, küçücük imanımız bile kafire heybetli geliyor...Yazdığınız gibi savaş manasındaki Cihadı ancak devlet başkanı ilan eder...Fakat savaş masasındaki cihada çıkmazdan evvel ilk önce kendi nefsimizde Cihatdın manasını yaşamamız gerekmektedir.Yoksa savaş meydanlarındaki cihadımız saman alevi gibi olur.Sağlıcakla kalınız ,Allah, ilk önce Sayın devlet Başkanımız ve ricailinin şuurunu arttırsın bizleride O'na biatta muktedir kılsın...EsselamünAleyküm Verahmetullahi Berakatühü.
Nevzat özpelitoğlu 12 ay önce
Sağolun hocam elinize,dilimize,kaleminize saflık.
Mustafa Karaosmanoglu 12 ay önce
Hocam agziniza saglik,
Devlet olarak Cihadi terk etmistik..cilinktonun karsisinda iki büklüüm..CIHADI Van minuteyle baslatan Liderimiz ve Ordularimizla nasil ehli küffari RABBIMIN GELEN YARDIMIYLE dize getirdik..ciplak gözle gözüktü..simdi yilismak yoook..hedefimiz tüm Mazlumlari güldürmek DINI MÜBINI ISLAMI YERYÄZÜNE HAKIM KILMAK ICIN CALISMAK, RABBIM BIZLERI BU YOLDA BIRER NEFER KILSIN.
RABBIMIN YARDIMI ve RAHMETI TÜM INANANLARIN ÜZERINE OLSUN.
SELAM ve DUA
Ilmi ziya kilic 12 ay önce
Bu yaziya yorum yapilamaz
Saniye Aksu 12 ay önce
Allah razı olsun sizi takip ediyorum
26
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politakasını başarılı buluyor musunuz?
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politakasını başarılı buluyor musunuz?
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0