Kurul, iki özdeş davada verdiği kararda, kadınların aynı ilkokulda staj yapmalarına ara verilmesinin "din veya inanç temelinde dolaylı ayrımcılık" olduğuna hükmetti. 

Şubat 2019'daki bir karşılama toplantısında iki kadın, erkek olan staj danışmanıyla el sıkışmayı reddetmiş, bunun yerine bir elini göğsüne koyarak ve başını eğerek selamlamayı seçmişlerdi.

MİLLİYET