'Darbetmek' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "darbetmek" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır.

"Darbetmek" kelimesinde de "p" harfi, "b" harfine dönüştüğü için bir ses değişmesi söz konusudur.

Darbetmek ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Vurmak, çarpmak.
  2. Para basmak.
  3. matematik. Çarpmak.

Darbetmek kelimesiyle örnek cümle

Adamı sokak ortasında darbettiler.