Davutoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! Önerilerde bulundu...

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin 13 maddelik önerilerini açıkladı.

Gündem 17.03.2020 - 14:37 17.03.2020 - 14:37

Koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıralayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu çapta dünya ve insanlık sağlığını ilgilendiren bir krizle ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Bugün iktidar yok, muhalefet yok" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak partisinin koronavirüs konusundaki değerlendirme ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

"Sosyal iletişimi azaltmalıyız"

Yaşanan krize karşı ortak psikolojik mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Tek beden gibi davranmak zorundayız, odaklandığımız konuları ortak bir kader biliciyle ele almak zorundayız. Biz bu zorluğu aşarız, insanlık da aşacaktır. Ne zaman aşacaktır. Birlikte olunduğu zaman. Sosyal iletişimi minimum düzeye indirgemek. Salgını engellemenin en etkili yolu sosyal iletişimi azaltmaktır" şeklinde konuştu.

"Herkesin evden çalışması gerekiyor"

Kendisinin de açıklamayı evinden yaptığını hatırlatan Genel Başkan Davutoğlu, imkanı olan herkesin evden çalışması gerektiğini söyledi. Yaşlılara özen gösterilerek sosyal iletişimin dışında tutulmalarını tavsiye eden Davutoğlu, seyircisiz maç tedbirinin ise yetersiz olduğunu vurgulayarak ligin ertelenmesini de önerdi.

"Resesyon ihtimali söz konusu"

BM rakamlarına göre bu krizin dünya ekonomisine maliyetinin 1 trilyon doları aşacağını, dünya ekonomisi için büyüme tahminlerinin de yüzde 1'e gerilediğini hatırlatan Davutoğlu, "Dünya'da resesyon ihtimali söz konusudur. Böyle bir durağanlığa karşı, salgın sonrası dönemde ekonomik olarak neler yapabileceğimizi çalışmak zorundayız" dedi.

Davutoğlu, özellikle 5 alanda Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini rakamlarla açıkladı;

Dış ticaret: İhracat'taki daralma yüzde 15'e kadar artabilir 23 milyar dolarlık ihracat kaybı söz konusu olabilir. İthalat: Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte 40 milyar dolara yakın daralma olabilir.

Turizm: 2020'de 40 milyar dolar gelir hedefleniyordu, bu 20 milyar dolara gerileyebilir.

Perakende sektörü: Yüzde 50 oranında bir ciro kaybı olabilir.

Ulaştırma – havacılık sektörü: Yıllık ciro kaybı % 30 civarında olabilir

Finans sektörü: Bankacılık sektörünün 2020 yılında milli gelirimizin % 8'i düzeyinde (61 milyar dolar) bir dış finansman yenilemesi yapması gerekmekte iken, şirketlerimiz için bu oran % 10 (74 milyar dolar) düzeyindedir. Özellikle şirketler borç ödeme kabiliyetinde sorunlar yaşayabilir.

'Karantina için otelleri kullanalım'

Yurtdışından gelenlerle ilgili karantina uygulamasında öğrenci yurtlarında yerine kamu misafirhaneleri ya da otellerin kullanılmasını tavsiye eden Ahmet Davutoğlu; "Tedbirin en önemlisi dayanışma bilincidir. Bütün zorlukları aştığımız gibi bu zorluğu da aşarız, yeter ki birbirimize güvenelim. Fiziki temasa geçmeden, omuz omuza olalım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu politika önerilerini de madde madde sıralayarak paylaştı:

1. Virüsün hızlı yayılmasını engellemek amacıyla erken tanı, yaygın test ve kapsamlı sınırlama önlemlerinin acilen hayata geçirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla ve şimdiye kadar özveriyle ve başarıyla çalışan sağlık personelimizin çabalarını destekleme çerçevesinde sağlık harcamalarıyla ilgili olarak bütçede gerekli aktarmaların yapılması, ihtiyaç duyulan imkânların eksiksiz tedariki sağlanmalıdır.

2. İşletmelerin en değerli varlığı olan insan kaynağının korunması ve çalışan nüfusun iktisadi daralma dönemlerinde var olan sorunlarının derinleşmemesi için, kısa çalışma ödeneğinin ivedilikle devreye sokulması gerekmektedir.

3. Yaşanan sürecin şirketler kesiminde yaratması muhtemel tahribat nedeniyle oluşacak istihdam kaybının veya zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımızın ortaya çıkaracağı sosyal sorunların hafifletilebilmesini teminen, işsizlik fonundan gerçekleştirilen ödeme şartlarının esnetilmesi ve ödeme sürelerinin artırılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

4. Herhangi bir gelir sahibi olmayan ihtiyaç sahipleri için, yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde her türlü sosyal yardımın yapılması sağlanmalıdır.

5. Finansal istikrarın korunması için, TCMB tarafından finansal sektöre yabancı para ve TL likidite sağlanmalıdır.

6. Hazine, TCMB ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemeleri çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kredi faizlerinin silinmesi, anaparanın enflasyona endekslenmesi suretiyle taksitlendirilmesi imkânı getirilmelidir. Bu yeniden yapılandırma planının yükünün Hazinenin ikrazen sıfır reel faizli özel tertip devlet iç borçlanma senetleri ihracı yoluyla devlet tarafından paylaşması yerinde olacaktır.

7. TCMB, G-20 ülkeleri merkez bankaları ile koordineli olarak, Swap limitleri oluşturulması amacıyla girişimde bulunmalıdır.

8. Son yıllarda ulusal ve uluslararası para politikası ve rezerv yönetimi standartlarına aykırı uygulamalarla TCMB'nin müdahale kabiliyeti önemli ölçüde azalmış olsa da, önümüzdeki dönemde oluşabilecek piyasa oynaklıklarına karşı ihtiyaç duyulan müdahaleler zamanında yapılmalıdır.

9. Çalışan sayısını azaltmamak kaydıyla işveren tarafından ödenen sigorta primleri iktisadî faaliyette kalıcı toparlanma işaretleri görülünceye kadar alınmamalı ve süreçten etkilenen sektörlerde işverenlere kira desteği sağlanmalıdır.

10. Yeni bir vergilendirme takvimi oluşturulmalıdır. Beyan tahakkuk dönemi ile vergi ödeme dönemi arasında 15 gün süre olmalıdır. Süreçten olumsuz etkilenen mükelleflerin, Mart ayında ödenecek yıllık vergileri en az yıl sonuna kadar ertelenmeli ve taksitlendirme imkânı sağlanmalıdır. Vergi barışı çerçevesinde taksitlendirilmiş ve vadesi gelmiş ödemeler de bu çerçevede ertelenmelidir.

11. Maliye e-haciz işlemini en az 6 ay uygulamamalıdır.

12. Reel sektörde üretim maliyetleri açısından önemli bir yer tutan doğalgaz/elektrik faturaları için 6 aylık bir erteleme ve taksitlendirme imkânı getirilmelidir.

13. Krizin olumsuz etkilediği alanlardan biri de sermaye piyasalarımızdır. Yurt içi yerleşik yatırımcı tabanının kalıcı olarak tahrip olmasını, milli servetimizin parçası olan şirketlerimizin bu olağan dışı gelişmelerin yarattığı olumsuzluk sebebiyle aşırı değer kaybetmesinin önlenmesi amacıyla, makul bir değerleme planı çerçevesinde halka açık paylarını satın almak isteyen şirketlerimize bu paylar teminata kabul edilerek uygun şartlarla kredi sağlanmalıdır.

Yorumlar (2)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@