'Defetmek' kelimesinin doğru yazılışı nedir? 

Kelimenin doğru yazılışı "defetmek" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Sonunda Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü (ayın ve hemze) olan kelimeler etmek, olunmak fiilleriyle birleşik fiil kurduklarında bitişik yazılır.

Defetmek ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Kovmak
  2. Savmak, savuşturmak

Defetmek kelimesiyle örnek cümle

"Tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler." (Falih Rıfkı Atay)