'Denizaşırı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "denizaşırı" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Denizaşırı ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Denizlerin ötesinde bulunan.
  2. Deniz ötesine yapılan.

Denizaşırı kelimesiyle örnek cümle

"Belli olmaz, bakarsın denizaşırı yolculuğundan bir servetle döner." (Azra Erhat)