Türkiye Aile Meclisi, 20. Milli Eğitim Şurası öncesi müfredatla ilgili bir dizi teklifte bulundu. Söz konusu öneride eğitimin dini ve milli olması yönünde açıklamalarda bulunuldu.

Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Erkan Kavaklı'nın kamuoyuyla paylaştığı söz konusu metnin tamamı:

Dindar nesil yetiştirme, Asım’ın neslini inşa etme ideali olan bir Cumhurbaşkanımız var. MEB’in fen kitapları dinsizlerin görüş açısına göre yazılıyor.  Bu konu, 21-23 Ekim tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bilimler Işığında Yaratılış Kongresinde ele alındı, konuyla ilgili tebliğ sunduk. Dindar nesil yetiştirme idealinin önündeki en büyük engel; materyalist, ateist bakış açısı ile yazdırılan fen bilimleri ders kitapları. Hayat bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilgiler, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ders kitaplarının hiçbirinde “yaratıcı ve Allah” kelimeleri geçmiyor. Doğa, kendiliğinden oldu ifadeleri çok kullanılıyor. Allah’ın kanunları onu keşfeden bilim adamlarınınmış gibi sunuluyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki belge hırsızlığının arkasında vurgun mu yatıyor? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki belge hırsızlığının arkasında vurgun mu yatıyor?

'BAKIŞ AÇISI YERLİ VE MİLLİ DEĞİL'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Öğretim yılı açılış konuşmasında “özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla müfredatlar hazırlattığınızı, milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizlettik.” dedi. Fen bilgisi ve sosyal bilgiler kitaplarındaki bakış açısı, yerli ve milli değil. 

'ATEİZM VE DEİZMİN KAYNAĞI MEB'İN KİTAPLARI'

Allah’ın eseri evren ve içindeki varlıklar inceleyen, evrendeki harika sistemi anlatan fen bilgisi ders kitaplarının hiçbir yerinde, “yaratıcı ve Allah” kelimesi geçmez. Evrendeki düzen, eşyadaki nizam ve intizam “doğa yaptı, kendi kendine, kendiliğinden oldu” kelimeleriyle anlatılıyor. Ders kitapları ile okullarımızda çocuklarımıza materyalist ve ateist propaganda yapılıyor. Ateist dünya görüşü, not dayatması ile evlatlarımıza benimsetilmeye çalışılıyor, dinsizlik empoze ediliyor. Gençler arasında ateist ve deist görüşlerin yayılmasının kaynağı MEB’in kitapları.

'BİLİM ADI ALTINDA ATEİSTLİK TELKİN EDİLİYOR'

Ders kitapları hikmetli, ölçülü, düzenli, sistemli yaratılan dünyayı, evreni ve içindekileri “doğa yaptı, kendi kendine oldu, oluştu, dönüştü, DNA yaptı” gibi ifadeler kullanarak “YARATICI”yı gizliyor. Varlıkların yaratılış sebebini doğaya havale ediyor. Bilim etiketi altında ateistlik telkin ediyor. Not zoruyla yavrularımızın zihnine materyalist dünya görüşü telkin ediliyor. Fen Bilimleri 3, 4, 5, 6, 7, 8 sınıf kitapları, biyoloji 9, 10, 11, 12.sınıf, fizik 9, kimya 9- 10; hayat bilgisi 2, 3, 4, 5, 7, coğrafya 9. sınıf kitaplarını taradık, İslam inancıyla bağdaşır bir anlatım bulamadık.

DERS KİTAPLARI TEVHİDİ BAKIŞ AÇISI İLE YAZILMALI

Ders kitaplarındaki en temel yanlışlar şunlar:

1.Doğa tanrılaştırılıyor, evrende olup bitenlerin faili gösteriliyor.
2.Varlıklar tanrılaştırılıyor, kendiliğinden oluyor, kendi kendini yapıyor, deniliyor.
3.Bitkiler tanrılaştırılıyor. Bitkiler besin üretiyor, oksijen üretiyor, deniyor.
4.Oluşuyor, dönüşüyor gibi edilgen çatılı, öznesi olmayan fiillerle evrendeki harika düzenin sahibi Allah’ın varlığı gizleniyor.
5.Allah’ın koyduğu fizikî kanunları fani bilim adamlarına mal ediyorlar: Dalton Kanunu, Newton Kanunu, Bor Atom Modeli deniyor. 
6.Ders kitapları demokratik anlayıştan uzak. Sadece materyalist bakış açısına yer veriliyor; Müslüman bakış açısı yok, antidemokratik, dayatmacı bir dil kullanılıyor.

Kitaplar ve programlar Tevhidi bakış açası ile yazılmalı aşağıdaki prensipler esas alınmalı:

1. İslam ilimdir ve ilim öğrenmeyi emreder. Kitaplar, Batıcı materyalist dünya görüşü ile yazılıyor. Bu bakış açısına göre din ile bilim çatışır, dini inanışlar bilimsel kabul edilmez. İslam dini gerçek bilimle çatışmaz. Din kendisi ilim olduğu fen bilimlerinin öğrenilmesini de teşvik eder. Kadim kültür ve medeniyetimizde din- bilim çatışması yoktur. 

2. Bilgi; madde ve mana birleştirilerek verilmeli, hikmete dönüştürülmeli. İlim Çin’de de olsa gidip alınız anlayışına sahip bir dine mensubuz. Fen ve teknik bizim malımız, onu almalı ve ona ruh ve mana vermeliyiz.

3. Fen bilimleri Kur’an’ın bakış açısı ile yazılmalı. Kâinat, Allah’ın kudret sıfatının, Kur’an ise Kelam sıfatının eseridir. Kur’an’da kâinat kitabının nasıl okunması gerektiği ile ilgili âyetler var. 

4. Yaratılışın gayemizi anlayabilmek için Yaratıcıyı sıfat ve isimleri ile tanıtmalı ve ilmi, hikmete dönüştürmelidir. Ders kitapları ve müfredatı Müslüman milletimizin inancına uygun bir anlayışla yazılmalı. 

5. Öğretmenlerimiz ilim ve hikmeti, madde ve manayı birlikte anlatacak şekilde yetiştirilmeli. 
1-3 Aralıkta 20.Milli Eğitim Şurası toplanacak. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine yüze yakın tebliğ sunuluyor. İnançlı bilim adamlarının görüşleri Şura’ya ışık tutmalı. Fen kitaplarındaki ateist bakış açısı terk edilmeli. Eğitimde milli ve yerli bir üslup benimsenmeli. Din dersinde anlatılan inanç esaslarına aykırı üslup ve fulbright terk edilmeli. 

Milli Eğitim Şurası müfredat ve ders kitaplarındaki ateist bakış açısını ve fulbright anlaşmasını mutlaka ele almalı. Müslüman çocuklarına devlet okullarında materyalist görüş açısı dayatılmasına son verilmeli. Gençliğin imanını yaralayan bu yanlış devam ettirilmemeli ki terör uyuşturucu gasp hırsızlık tefecilik rüşvetcilik tembellik içki kumar fuhuş teşhircilik tacizcilik zina vatana millete ihanet v.b. belalarından kurtulabilelim.