'Dil bilimi' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "dil bilimi" şeklindedir.

Neden ayrı yazılır?

Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

 Dil bilimi ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji.