Dilbilimsel zeka nedir? Dilsel zeka nedir? Sözel zeka nedir?

Bireyin kendi diline ait kavramları, bir masalcı gibi sözlü olarak ya da, konuşmacı, yazar, editör veya gazeteci gibi yazılı olarak etkili olarak etkili bir şekilde kullanabilme kapasitesidir.

Sözel dil zekası kuvvetli olan bir öğrenci diğer  öğrencilerinden daha iyi yazar, uzun hikayeler, fıkralar anlatır, isim,yer, tarih konusunda iyi  bir hafızaya sahiptir.  Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir. Karşısındaki ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer. Kitap okumayı severler.  Dinleyerek öğrenmeyi severler.    

Sözel-dilbilimsel zekâyı belirleyen dört faktör vardır:

• Yazım kurallarına hâkim olmak anlamına gelen “söz dizimi”.

• Sözcüklerin anlamına hâkim olma ve bu doğrultuda insanlarla iletişime geçmek demek olan “anlam bilgisi”.

• Dil yeteneğini insanları ikna etmek ve motivasyonlarını artırmak vb. gibi amaçlarda kullanmak anlamına gelen “pragmatik”.

• Sözcüklerin seslerine hâkim olmak anlamına gelen “ses bilgisi” dır.

Dilbilimsel zekânın göstergeleri nelerdir?

• Farklı dilleri öğrenebilmek.

• Dili daha etkili kullanmayı geliştirebilmek.

• Yazma, okuma, dinleme ve konuşma gibi becerileri kullanabilmek.

• Verimli dinleme; dinlediği ifadeyi anlama, açıklama ve yorumlayabilmek.

• Verimli okuma; okuduğu bir ifadeyi anlama, açıklama, özetleme ve hatırlayabilmek.

• Etkili konuşma; ortamına göre ve amacına uygun olarak heyecanlı ve inandırıcı konuşabilmek.

• Etkileyici yazma; kelimeleri gramer ve noktalama kurallarına uygun bir şekilde kullanabilmek.

• Konuşma, okuma, yazma gibi unsurları taklit edebilmek.

• Dinleyerek, yazarak, tartışarak, okuyarak öğrenmek.

• Yazı ile ilgili orijinal ürünler ortaya koymak; öykü, şiir vb.

• Konuşma, tartışma, anlatma yazı yazma (öykü, şiir, makale ) gibi konularda istekli ve meraklı olmak.

Dilbilimsel zekaya uygun meslekler nelerdir?

İşte dilbilimsel zekaya sahip olanların kendini ifade edebileceği meslekler:

Yazar

Öğretmen

Gazeteci

Politikacı

Avukat

Komedyen

Dilbilimsel ya da Sözel zekayı nasıl geliştirirsiniz?

- Okuma faaliyetlerini arttırın

- Etkileşime girmeye çalışın

- Hayal gücünüzü sınayın