Doktrin ne demektir, neyi ifade eder? Doktrin kelimesinin sözlük anlamı nedir? Doktrin kelimesinin kökeni nedir? Doktrin kelimesiyle örnek cümle...

Öğreti. Savunulan ve öğretilen bir öğretim ya da ilke; dini, felsefe ya da siyasi bir sistem veya öğretimdeki inanç ve kavramların bütünü; bir konu ile ilgili fikirler toplamı; bir
düşünür ya da filozofun düşüncelerinin bütünü.

81 ile genelge gönderildi: Öğrenciler için barınma tedbirleri alınacak 81 ile genelge gönderildi: Öğrenciler için barınma tedbirleri alınacak

Buna göre, doktrin, otorite temeli üzerinde öne sürülen, ampirik desteği, çoğunluk halihazırdaki verilerin ötesine geçen, ve dolayısıyla sağlam deneysel dayanakları olmayabilen fikirler bütününü
ifade eder.

Doktrin kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Öğreti.

Doktrin kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Fransızca doctrine kelimesinden geçmiştir.

Doktrin kelimesiyle örnek cümle

"Millî kültür bir doktrin değil, yüzlerce eserden mürekkep bir kütüphane ve müzedir." (Mehmet Kaplan)