Donbass nerededir, niçin bu kadar önemlidir? Donbass'ın nüfus yapısı... Donbass'ın yüz ölçümü... Donbass'ta konuşulan diller...

İnsanlık tarihinin acı olaylarından Çerkes sürgünü İnsanlık tarihinin acı olaylarından Çerkes sürgünü

Donetsk Havzası, Donbas veya Donbass olarak da biliniyor. Donbas Luhansk ve Donetsk'i kapsayan bölgenin adıdır.

Donbass nerededir?

Donbass veya Donbass, güneydoğu Ukrayna'da, topraklarının bir kısmı Rus-Ukrayna Savaşı sırasında kendilerine Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adını veren iki ayrılıkçı grup tarafından işgal edilen tarihi, kültürel ve ekonomik bir bölgedir.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan içerisinde Donets ve Luhansk kentlerini barındıran bölge Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi olarak biliniyor.

Donbass'ın nüfus yapısı

2001 nüfus sayımına göre, etnik Ukraynalılar Luhansk Oblastı nüfusunun %58'ini ve Donetsk Oblastı'nın %56,9'unu oluşturmaktadır . Etnik Ruslar, iki oblastın sırasıyla %39 ve %38,2'sini oluşturan en büyük azınlığı oluşturuyor. Modern Donbas, ağırlıklı olarak Rusçanın konuşulduğu bir bölgedir . 2001 nüfus sayımına göre, Rusça, Donetsk Oblastı'nda yaşayanların %74,9'unun ve Luhansk Oblastının %68,8'inin ana dilidir. Anadili Rusça olan kişilerin oranı etnik Ruslardan daha yüksektir çünkü bazı etnik Ukraynalılar ve diğer milliyetler de Rusçayı ana dilleri olarak belirtmektedir.

Donbass'ın yüz ölçümü

Donetsk Oblastı Ukrayna'nın doğu kesiminde yönetim birimi (oblast). Sovyetler Birliği döneminde, 1938'de Stalino adıyla oluşturulan yönetim biriminin yüzölçümü 26,517 km²'dir.

Donbass'ın ekonomik yapısı

Donbas ekonomisine kömür madenciliği ve metalurji gibi ağır sanayi hakimdir . Bölge adını "Donets Kömür Havzası" teriminin kısaltmasından alır ve Donbas 1970'lerden beri önemli bir kömür üreticisi olmaya devam etmektedir. Donbas , tahmini 60 milyar ton kömür rezerviyle Ukrayna'daki en büyük kömür rezervlerinden birini temsil ediyor . 

Donbas'ta kömür madenciliği çok derin derinliklerde yapılıyor. Linyit madenciliği yüzeyin yaklaşık 600 metre (2.000 ft) altında yapılırken, daha değerli antrasit ve bitümlü kömür madenciliği yaklaşık 1.800 metre (5.900 ft) derinliklerde gerçekleşir.  Nisan 2014'te bölge savaşının başlamasından önce , Donetsk ve Luhansk oblastları birlikte Ukrayna'nın ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu üretiyordu.