banner29

Emperyalizm nedir?

Siyasi bir ideoloji olarak Emperyalizm nedir?

Dosya 17.11.2019, 16:05 17.11.2019, 21:46
Emperyalizm nedir?

Emperyalizm nedir?

Emperyalizm; güçlü devletlerin daha az güçlü olanları, genellikle siyasal bağımsızlıklarına zarar vermeden, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alması şeklinde tanımlanmaktadır. Değişik kaynaklara bakıldığında, bir ülkenin topraklarını genişletmesi, bir ulusun başka bir ulusu ya da toplumu vergiye bağlaması, onun topraklarındaki kaynaklarından yararlanması ve kendi kültürünü diğerine yayarak oranın halkını köle olarak kullanmasıdır.

Klasik anlamıyla;

  - Bir devletin başka bir devlet aleyhine topraklarını genişletmesi; yani o ülkenin topraklarını işgal etmesi,

  - Bir devletin başka bir devleti vergiye bağlaması, 

  - Bir devletin başka bir devletin topraklarında bulunan doğal kaynakları kendi çıkarına uygun bir şekilde kullanması yani sömürmesi,

  - Ya da bir devletin başka bir devletin yurttaşları arasında kendi kültürünü yaymaya çalışmasıdır.

Emperyalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Emperyalizme tarihsel açıdan bakacak olursak, emperyalizmin özellikle 18. Yüzyıldan itibaren yani Sanayi Devrimiyle birlikte başladığını söyleyebiliriz. 

Sanayi Devrimiyle birlikte başta İngiltere olmak üzere, sanayileşmiş ülkeler;

  1. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak,

  2. Ticareti kolaylaştırmak,

 3. Yeni hammadde kaynakları ve

 4. Yeni pazarlar bulmak gibi amaçlarla kendi topraklarının dışında koloniler kurdular.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?