Liberalizm nedir?

Bir siyasal ideoloji olarak liberalizm nedir?

Liberalizm nedir?

Liberalizm Nedir?

Liberalizm, zenginliği oluşturan şeyin bireysel çıkarların itici gücü olduğunu savunan ve bu nedenle bireye ve bireysel özgürlüğe büyük önem veren siyasal ideolojidir. 

Liberalizm neyi amaçlar?

Liberal görüşü savunanlar devletin ekonomik ve toplumsal hayattaki rolünün sınırlandırılmasını isterler. Özellikle bireysel girişimciliğe ve mülkiyet haklarının korunmasına önem verirler.

Liberalizm ne zaman ortaya çıkmıştır?

Feodal toplumdan modern topluma geçiş sürecinde gelişmeye başlayan Liberalizm; burjuvazinin, feodal ayrıcalıklara sahip aristokrasiye ve mutlak monarşilere karşı verdiği mücadele içinde filizlenmiştir. Liberalizm, bugün siyasal hayatta karşımıza çıkan pek çok kavramın (özgürlük, hukuk devleti, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi vb.) düşünsel arka planını oluşturur.

Liberalizm’in siyasal hayata armağan ettiği birçok kavram, bugün, demokrasinin ayrılmaz birer parçası olarak görülür. Hatta günümüzde demokrasinin “makbulü” önüne getirilen “liberal” sıfatıyla tanımlanır. 

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2019, 14:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5