banner30

banner29

Paganizm nedir?

Bir inanç biçimi olarak mı? Bir ritüeller toplamı olarak mı paganizm? Paganizm nedir?

Dosya 13.11.2019, 14:19 13.11.2019, 15:25
Paganizm nedir?

Paganizm nedir?

Paganizm sözcüğü Latince “paganus“ sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğün anlamı köye ait, köylü demektir. Doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi olan Paganizm, içinde çok sayıda ritüeli barandırmaktadır. Heykeller yapıp, heykellere adak adamak gibi vb...

Genel anlamda 'putperestlik' olarak tanımlanan paganizmin kapsamı çok geniştir. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerinden önceki semavi olmayan dinleri de 'pagan' dinler olarak tanımlamıştır.

Öte yandan, çok doğru bir ayırım olmamakla birlikte, birçok araştırmacı pagan düşüncesinin dönüşümünü üç bölümde incelemektedir.

Paleo-Paganizm:

Eski toplumların inançları. Tek tanrılı dinler öncesi, paleolitik toplumlardan Roma’ya kadar yaşayan, diğer toplumlarda daha da süren çok tanrılı ve Doğa temelli inançlar. Çok tanrılı dinlerin gelmesi ile ya da Medeniyetin( ! ) yayılması ile yok olduğu öne sürülen bu inançlar aslında hem günümüzde yaşamakta hem de günümüz pagan inançlarına temel teşkil etmektedirler.

Mezo-Paganizm:

Bu daha çok Rönesans’tan On dokuzuncu yüzyıla kadar, eski inançların yeniden canlandırılmasına dayanır. Ancak bazı araştırmacılar bazı ezoterik hareketleri de bu akım içerisine dahil ederler. 

Neo-Paganizm:

Neo-paganizm ise Yirminci yüzyılın ikinci yarısında tam olarak ortaya çıkmış ancak kökenieri daha eskiye dayanan bir düşüncedir. Neo-paganizm, doğaya bağlı, doğanın döngülerini takip eden ve doğayı “Tanrıça” kavramı ile özdeşleştiren bir düşünce biçimidir. Bu bağlamda Neo-pagan eski pagan atalarının yolunu günümüz koşullarında takip etmeye çalışan kişidir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?