'Düzyazı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "düzyazı" şeklindedir.

Düzyazı ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Şiir olmayan söz ve yazı, nesir, mensur, inşa.

Düzyazı kelimesiyle örnek cümle

"O, düzyazıyı şiirden üstün tutar." (Sait Faik Abasıyanık)