Ebabil nedir? Ebabil Kur'an'da geçer mi?

Dağ kırlangıcı, keçisağan.

Eski Habeş Hıristiyanları San'a'da bir kilise yapmışlar ve Bedevî Arapların, Ka'be yerine burayı ziyaret etmelerini istemişlerdi. Böylece ticaret artacak, dinleri yayılacaktı. Oysa Araplar hâlâ Kâ'be'ye gitmeye devam ediyor ve San'a'daki kiliseye iltifat etmiyorlardı. Sonunda Habeşliler Ka'be'yi yıkmaya karar verdiler. Ebrehe komutasındaki bir ordu, filler ile Kâ'be üzerine yürüdü. Peygamberimizin oğumundan az bir müddet evvel vuku bulan bu olaya İslam tarihinde "Fil vak'ası" denir. Bu yıla da fil yılı denilmiştir. Ebrehe, ordusuyla Ka'be önlerine kadar geldiğinde, gökte beliren küçük kuşların ağızlarında taşıdıkları küçücük taşları, onların üzerine bırakmaları ve bu taş yağmuru altında ordunun yenilmiş ekin tanesine dönüp tamamen helak olması sonucu Ka'be kurtulur.

Bu olay Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmaktadır. (Fil/1-5).

Yukarıda belirtilen ayetlerin meali şu şekildedir:

(1) Rabbin fil ordusuna ne yaptı, görmedin mi?

(2) Onların planlarını boşa çıkarmadı mı?

(3-4) Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı?

(5) Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi.