Edebi bir sanat olarak nida

Haykırı, ünlem. Aşırı duygu ve heyecan anında birine veya bir varlığa seslenmek, onunla konuşup dertleşmek amacıyla "ey, yâ, eyâ, hey, behey, vay" gibi ünlemler kullanılarak yapılan bir edebi sanattır. Bu sanat yapılırken bazen Ünlem kullanılmadığı da olur. Nida, insan ruhunun olağanüstü durumlardaki hâlini; korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ıstırap, öfke, yalvarma gibi teskin edilmemiş duyguları yansıtmak ve gerilimi artırmak amacıyla yapılan bir sanattır.     

   

Nida örnekleri:

Ey cevf-i esâtîre düşen hatıra, namus;

Ey kıble-i ikbâle çıkan yol: Reh-i pâ-bûs

(Tevfik Fikret)

İlahi! Kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu?

Vatansız, hanümansız bir garibim... Mültecâ yok mu?

(Mehmed Akif Ersoy)