Edebi bir sanat olarak ulama

Vasl. Bazı mısraları kalıba uydurabilmek için(uzun olan kapalı bir heceyi kısaltmak, açık yapmak için), bir kelimenin sonundaki ünsüzü, bir sonraki kelimenin açık olan ilk hecesine eklemek şeklinde tanımlanır. Daha ziyade, hecelerin ses değerine göre düzenlenen aruz vezninde görülen bir ses olayıdır.
 

Ulama örnekleri:

Bir aş_kolu verdi âşinâlık