banner29

Tarım ilacında reçete dönemi yolda

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım ilaçlarının reçete ile satışını zorunlu hale getirecek yönetmelik taslağını görüşe açtı.

Ekonomi 22.08.2008, 08:14 11.09.2019, 14:52
Tarım ilacında reçete dönemi yolda

Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış usul ve esasları hakkındaki yönetmelik taslağı, bitki koruma ürünlerini reçeteye yazacak gerçek, tüzel kişi ve kuruluşların nitelikleri, sorumlulukları, denetlenmesine ilişkin esasları düzenliyor. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre taslakta, bitki koruma ürünü (BKÜ), “Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri-hormonlar gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde kullanıcıya sunulan, aktif madde ve preparatlar” olarak tanımlandı.

Taslağa göre, bakanlıkça ruhsatlandırılan BKÜ, reçete ile satılacak. BKÜ reçetesinde, ürünün ismi, dozu ve miktarı ile gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve kullanım şekli belirtilecek, tarihli ve imzalı olacak. BKÜ reçetelerini, zirai mücadele araştırma enstitülerinde görevli ziraat mühendisleri, tarım il ve ilçe müdürlükleri ile zirai araştırma enstitülerinin bitki koruma şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümlerinde çalışan öğretim üyeleri, resmi ve özel kuruluşlar ile zirai mücadele konularında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda zirai mücadele konularında en az 3 yıl çalışmış bakanlık tarafından eğitim verilerek yeterli bulunmuş ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri ve teknikerler yazabilecek. Reçete yazmak için yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların, gerekli belgeler ile tarım il müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Tüzel kişi ve kuruluşların, reçete yazmaya yetkili olabilmek için gerekli nitelikleri taşıyan en az bir elamanı çalıştıracak.

REÇETE 3 NÜSHA DÜZENLENECEK

Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, BKÜ için uygun olan reçeteyi usulünce 3 nüsha halinde düzenleyecek. Reçetenin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça, bir nüshası ilaç bayiince saklanacak; bir nüshası da üreticiye verilecek. Reçeteyi yazanlar, BKÜ ile ilgili uygulama ve önerilerini ilgili mevzuat çerçevesinde kendi kayıtlarına da işleyecek ya da reçeteyi saklayacak.
Reçetede, reçete yazma yetkisine sahip kişilere ait kimlik bilgileri ve imzası, tarih, kültür bitkisine ait bilgiler ile BKÜ’nün aktif madde ismi, miktarı ve doz bilgileri bulunacak.
Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete yazacak ve yazılan reçeteleri arşivde 2 yıl saklayacak.

HATALI REÇETEDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR, YAZANDAN TAZMİN EDİLECEK

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler dışında reçete yazanlar, yazdığı reçeteden sorumlu olacak, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar, reçeteyi yazandan tazmin edilecek.
Bayiler, reçetede yazan bitki koruma ürünlerini verecek. Bu ürünlerin bulunmaması durumunda, başka ürün veremeyecekler. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılabilecek.

ÜRETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

 BKÜ satın alan üreticiler, ürünü, sadece tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma için kullanacak. Reçeteye aykırı kullanım halinde doğacak sorumluluk satın alan kişiye ait olacak.
Reçete uygulamasında denetim bakanlık elemanlarınca yapılacak. Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin reçete yazma yetkisi, aynı durumun tekrarında iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kişilere 5 yıl süresince yetki belgesi verilmeyecek.
Reçetenin arkasında, BKÜ kullanımında dikkat edilecek hususlara ilişkin, “Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız. Mutfakta yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanına koymayınız. Boş ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız ve boş ambalajları tarla kenarında bir çukura gömünüz” şeklinde 13 maddelik uyarılar da yer alıyor.

ÜRETİCİLER DE KAYIT DEFTERİ TUTACAK

Sebze meyve ihracatında zirai ilaç kalıntısı nedeniyle yaşanan sorunları çözmek, ilaçların doğru kullanımını sağlamak amacıyla, bakanlık ayrıca üreticilere “kayıt defteri” tutma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Halen 8 üründe zorunlu olan ilaç kullanımındaki kayıt zorunluluğunun, gelecek yıl bütün ürünlere yaygınlaştırılması öngörülüyor.
Üzerinde çalışılan mevzuat ile çiftçilere, ürettiği ürün ve üretim yeri ile ilgili bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi, bu amaçla her üreticiye bir barkod verilmesi hedeflenirken, üreticiler, gübre dahil üretimde kullandıkları her türlü ilaç ve kimyasalı, kullanım tarihleri ile birlikte deftere kayıt edecek. Kayıtlar teknik elemanlar tarafından denetlenecek. Önceden, kimyasal ilaç kullanımı konusunda gönüllülük esasına göre yürütülen kayıt sistemi, tüm üreticiler için zorunlu olacak.
Üretici bildirim ve barkod sistemi tam olarak yerleştirilirse, Türkiye’de yıllık yaklaşık 44 milyon ton olan sebze meyve üretimi de büyük oranda kayıt altına alınmış olacak. Halen, üretimin çok düşük bir bölümü kayıt altında bulunuyor.
Ankara’da da domates üretimi sırasında kimyasal ilaç kullanımının kontrolü amacıyla, 400 üreticiye “kimyasal ilaç takip defteri” dağıtıldı. Çiftçilerin domates üretimi sırasında hangi tarihlerde hangi kimyasalları kullandığı, bu deftere yazılıyor.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?