'Elebaşı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "elebaşı" şeklindedir.

Elebaşı kelimesi niçin bitişik yazılır?

Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki, başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır.

Elebaşı ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Kötü, olumsuz iş veya hareketlerde önder olan kimse, sergerde.

Elebaşı kelimesiyle örnek cümle

1650 târihinde isyanda Samsoncu Ömer, şehrin yakılmasını ocak elebaşılarına açıkça teklif etmişti. (Ahmet H. Tanpınar)