Herhangi bir ilişkide, bir şeyi elde etmeyi en az umursayan kişinin en iyi pazarlık konumunda olduğunu ileri süren bir genelleme.

Takdir ve teşekkür alan öğrenciler dikkat! 5 bin 104 TL... Takdir ve teşekkür alan öğrenciler dikkat! 5 bin 104 TL...

(principle of least interest) Terim, 1938'de sosyolog Willard Waller tarafından The Family: A Dynamic Interpretation adlı kitabında ortaya çıktı. Waller araştırması boyunca, flört eden bir çiftteki gücün neredeyse hiçbir zaman iki katılımcı arasında eşit olarak dağılmadığını buldu.  Herhangi bir olası nedenden ötürü bir kişi, ilişkide daha fazla güce sahip olacaktır. Waller'ın bu eşitsiz denge için önerdiği yollardan biri, En Az Çıkar İlkesi idi. Dengesiz güç dağılımı olan bir ilişkide, partnerlerden biri duygusal, fiziksel veya parasal olarak ilişkiden diğerine göre daha fazlasını alır. Daha az alan partner, ilişkiyi sürdürmek için daha az teşvike sahiptir ve bu nedenle en aşırı durumda, diğer kişinin taleplerine boyun eğmesi için ilişkiyi bitirmekle tehdit edebilir. Talepte bulunan kişi için bunun pek bir önemi yoktur. Ancak karşı taraf için çok daha büyük bir sorun olabilir. Bu, en az ilgi ilkesinin arkasındaki fikirlerin temelidir.

İlkeyi test eden ilk büyük çalışma, 1972'de Kenneth Eslinger, Alfred D Clarke ve Russell R Dynes tarafından yapılan bir makaleyle geldi. Makalede araştırmacılar, ilişkilerde duygusal katılımda bir fark olup olmadığını ve katılım düzeyinin kişinin yetiştirilme tarzından etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için sosyoloji derslerine kayıtlı rastgele seçilmiş 113 üniversite öğrencisiyle görüştü. Çalışmada dikkate alınan çocuk yetiştirme yöntemleri şunlardı: bürokratik veya girişimci. Çalışma, nasıl yetiştirildiğiniz ile bir ilişkiye ne kadar dahil olduğunuz arasında bağlılık açısından bir fark olduğunu doğruladı. Ayrıca, çalışma, en düşük kadın ortalama puanının en yüksek erkek ortalama puanından dört puan daha yüksek olmasıyla, erkekler ve kadınlar arasındaki katılımda büyük bir boşluk olduğunu gösterdi.

Bu çalışmalar, 1984 yılında lezbiyen ilişkilerindeki güç dengesine odaklanan bir çalışmayla daha da güçlendirildi. Katılanların yaklaşık %40'ı eşit olmayan bir güç dengesi bildirdi. Ayrıca, eşit olmayan bir güç dengesi bildirenler, ilişkiye daha az bağımlı olan kişinin daha fazla güce sahip olduğunu hissettiklerini bildirdiler.

1994'te 413 heteroseksüel Amerikalı yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, partnerler arasındaki güç dengesi ile onların duygusal katılımı arasında hem negatif hem de anlamlı korelasyonlar buldu. Araştırmacılar ayrıca, ilişkideki duygusal katılım arttıkça, bir ilişkide güçsüz olma algısının arttığını da belirtmişlerdir. Ankete katılanların %39'u kadının duygusal olarak daha fazla dahil olduğunu bildirirken, yalnızca %21'i erkeğin duygusal olarak daha fazla dahil olduğunu bildirdi. 2006'da bu çalışmaya dayanarak Susan Sprecher ve Diane Felmlee tarafından 101 heteroseksüel Amerikalı flört eden çiftle yapılan bir çalışma, kendilerini duygusal olarak daha ilgili olarak algılayan partnerlerin kendilerini daha az güce sahip olarak algıladıklarını buldu.

En az ilgi ilkesi üzerine en son çalışma 2012'de yapıldı. İçinde 15 evli olmayan Afrikalı-Amerikalı çiftle 30 derinlemesine görüşme yapıldı. Çalışma, çiftin doğum kontrolünün nasıl ele alınacağına ilişkin kararları genellikle duygusal olarak daha az ilgili olan partnerin verdiğini buldu.