Söz konusu düzenlemede, "2021 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir" denildi. Buna göre, engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 2.000 TL, İkinci derece engelliler için 1.170 TL, Üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak uygulanacak.

İNTERNETTE VERGİSİZ SATIŞ

Özellikle ev kadınlarının ürettikleri el emeği ürünleri internette satışlarında uygulanan vergi istisnası da artırıldı. Buna göre internet ortamında yapılan satışların 320 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak.

KİRA GELİRİNE DİKKAT

Kira geliri elde edenlerin yapacakları beyannamelerdeki istisna tutarı da artırılmış oldu. Buna göre 9500 liraya kadar kira geliri elde edenler vergi ödemeyecek. Daha yüksek gelir elde edenler de bunun 9500 liralık kısmı için vergiden muaf olacak.

GİDER GÖSTERİLECEK

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL olacak. Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL olarak uygulanacak.

SABAH