Epizot nedir?

Roman, hikâye, masal, destan ve efsane gibi anlatma esasına bağlı metinlerde, asıl olayın içinde bazı yönlerden kendi içinde bir bütünlük gösteren, bir bütün gibi görünen küçük bölümlere verilen isim. Epizotlar, ana konuya bağlı ikinci derecede bir olay gibi görünür.