Erbain nedir?

Tarikat mensuplarının 40 gün halvete kapanıp ibâdet ve perhizle vakit geçirmeleri.

Erbain kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Erbain yerine anlamdaşı olan "çile" kelimesi daha çok kullanılır.

 'Erbain çıkarmak' ne demektir?

"Erbain çıkarmak" deyimi kırk günlük müddetin dolması demektir.

Edebiyatta kırk sayısının önemi

Kırk sayısının eski çağlardan beri önemli olduğuna inanılması edebiyatta da etkisini gösterir. Özellikle 40 Hadis tercüme ve şerhleri divan edebiyatının
başlıca türleri arasındadır.

Türk şair İsmet Özel'in "Erbain" isimli bir şiir kitabı vardır.