Erdoğan imzaladı: Yatırımcıya başkan güvencesi!

İş ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik hukuki güvence, yeni teşvikler başta olmak üzere reform adımları için düğmeye basıldı.

Gündem 16.11.2020 - 12:17 16.11.2020 - 12:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:

MALİYET AZALACAK

İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek. Yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.

İZİNLER HIZLANACA

Yerel yönetimlerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları basitleştirilecek. Zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak. E-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlayacak

HUKUKİ GÜVENCE

Aralık 2021 tarihine kadar yargıda teknolojik imkânlar önemli oranda artırılacak.

ARABULUCULUK YAYGINLAŞTIRILACAK

Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıklar daha kısa sürede çözülecek. İhtisas mahkemelerinde görev yapan hâkimlere imar, çevre, yatırım gibi konularda eğitim verilecek.

HARAÇ MEZAT SATIŞA SON

Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak. Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. İcra-iflas süreçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde satılması sağlanacak

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOSU

Yedieminlik müessesi ıslah edilecek. Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek, tasfiye usulü yeniden düzenlenecek.

BEYANNAMELER SADECELEŞECEK

İş yapma kolaylığının artırılması için vergi beyannameleri gözden geçirilerek sadeleştirilecek. Serbest ticaret anlaşmaları cari dengenin sürdürülebilirliği gözetilerek tamamlanacak.

Yorumlar