Araştırmacı-yazar Müfid Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabe'nin hizmetkarı sahabelerden Hz. Şeybe bin Osman bin Ebî Talha'nın oğlu Mus’ab bin Şeybe’ye ait erken İslami döneme ait iki kaya yazıtında yazılanları aktardı.

ŞEYBE'YE AİT YAZITTA NE YAZIYORDU?

Şeybe'ye ait yazıtta, ''Allahım! öncekileri ve sonrakileri (bizden evvel gelenlerle, bizden sonra gelecek olanları) mâlum günün (ahiret günü) mikâtında (toplanma/buluşma yerinde) toplayıp bir araya getirdiğinde; Ka’be’nin Hâcibi/Hizmetkârı Mus’ab bin Şeybe’yi Na’îm Cennetinin vârislerinden kıl. Ey Alemlerin Rabbi! Amîn diyene Allah Rahmet Eylesin. Allahım! Sen ve Meleklerin Mus’ab bin Şeybe’yi Rahmet ve Bereketine büründür.'' ifadelerinin yer aldığı belirtildi.