Eski Türk devletlerinde teşkilatçılık öncelikli bir meseledir ve oldukça gelişmiştir. Buna bağlı olarak birçok idari ve askeri unvan kullanılmıştır.

TApa ne demektir?

Türk âilesinde akrabalık gösteren isimler arasında çeşitli mânalara gelen apa kelimesi ayrıca bir unvan olarak görünmektedir.

Unvanı taşıyan devlet adamları

VIII. yüzyıl Orhun kitabelerinde Tonyukuk’un unvanları sıralanırken “Inançu Apa Yargan Tarkan” şeklinde geçmektedir. Tonyukuk kitabesindeki “Apa Tarkan” ile ilgili Çin belgesi de bu unvanın “başkumandan ” olarak yorumlanmasına elverişli görünmektedir.

Mitoloji nedir? Mitoloji nedir?

Kuman-Kıpçaklarda ve Oğuzlarda yaygın bir unvan olarak kullanıldığı bilinmektedir ve ayrıca 935 yılında Çin’e gönderilen Kan-chou (Turfan) Uygur elçilerinden Kül Buyruk “apa” unvanını taşıyordu.