Etimoloji nedir?

Kelimelerin kökenini ve hangi dilden geldiğini araştıran dilbilim koludur.

 Neyi amaçlar?

Etimolojik araştırmaların amacı, kelimenin ilk şeklini, başlangıçta ve sonraki dönemlerde ne şekilde ve hangi anlamlarda kullanıldığını ortaya çıkarmaktır.

Etimoloji kelimesinin kökeni nedir?

Fransızca "étymologie" sözcüğünden dilimize geçmiştir.

Araplar bu bilim için iştikak ilmi ifadesini kullanırlar.