Etnosantrizm nedir? Etnosantrizm kelimesinin kökeni nedir?

Etnosantrizmin tanımı... Etnosantrizm nedir? Etnosantrizm kelimesinin kökeni nedir? Etnosantrizmin Türkçe karşılığı...

Siyaset 01.10.2021 - 10:53 01.10.2021 - 11:05

Etnosantrizm nedir?

Farklı kültürlere mensup toplumların kendilerini üstün görmeleri ve diğer kültürleri, kendi kültürünü merkez alarak değerlendirmelerine sebep olan toplumsal duygulara verilen isimdir.

Etnosantrizm kelimesinin kökeni nedir?

Yunanca ethnos (halk) ve centre (merkez) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir, Türkçeye "etnik merkezcilik" şeklinde çevrilebilir.

Yorumlar