'Fasıla' ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Aralık, ara, kesinti.

Fasıla kelimesinin kökeni nedir?

Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapçada; ayrılan, bölen anlamındaki "fasil" kelimesinden türetilmiş bir kelimedir.

Fasıla kelimesiyle örnek cümle

"Ancak bir iki saat uyuyabildiğim o gecenin sabahında mersiyemi ilk defa çocuklarıma hıçkırık fasılaları arasında okudum." (İbrahim Alâeddin Gövsa)