Fethiye çok eski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezidir. Antik dönemde” Işık Yurdunun insanları” anlamına gelen Likyalılar bu kente sahip olmuş ve Telmessos adıyla anılmıştır. Telmessos (Fethiye) M.Ö.545 (6. YY.) tarihinde Perslerin egemenliğine girmiş, M.Ö.333 (4.YY.) tarihinde kent Büyük İskender’e teslim olmuştur. Büyük İskender’in ölümünden sonra Telmessos bir süre Mısır Kralı Ptalomus’un egemenliğinde kaldıysa da daha sonra Roma İmparatorluğu’nun işgaline uğramış ve kentin adı bu dönemde “uzak diyar” anlamına gelen Meğri (Makri) ismiyle anılmıştır. Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra Fethiye (Meğri) Doğu Roma/Bizans İmparatorluğunun sınırları içinde kalmıştır. 1282 yılında Menteşe Beyliğinin kurucularından Menteşe Bey, Meğri’yi Bizanslıların elinden almıştır. 1424 yılında ise Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde halk arasında Beş kaza diye anılan Meğri (Makri); 1874 yılında Menteşe Livasına bağlı bir kaza haline dönüştürülmüştür. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber Muğla İline bağlanan ilçenin ismi 1934 yılında; 1913 yılında Şam’dan havalanarak bir süre sonra Teberiye yakınlarında uçağı düşürülerek şehit olan ilk pilotlarımızdan Fethi Bey’in ismi anısına Fethiye olarak değiştirilmiştir.

HADİSENİN HÜLASASI

Sultan Abdülaziz katledilişinin 147. yılında unutulmadı Sultan Abdülaziz katledilişinin 147. yılında unutulmadı

08 Şubat 1914’te İstanbul Yeşilköy’de yapılan devlet töreninin ardından saat 09.10’da Nuri Bey’in kullandığı “Prens Celaleddin”, 09.12’de Plt. Yzb. Fethi’nin kullandığı “Muavenet-i Milliye” havalanır. 27 Şubat 1914 tarihinde Yzb. Fethi Bey ile rasıtı Yzb. Sadık Bey’ler, “Muaveneti Milliye” isimli Bleriot tipi uçakla Şam’dan Kudüs yönüne havalanırlar ve Taberiye Gölü’nün güney doğusunda bulunan “Küfrüharib” kayalığına düşerler. Yzb. Fethi Bey ile rasıtı Yzb. Sadık Bey’ler yolculuğu tamamlayamadan şehit olurlar. Seyahat, Fethi Bey için uçağın düşmesine kadar ciddi bir sorun olmazken, Nuri Beyin uçağı birçok sorunla karşılaşmıştır. Fethi ve Sadık Bey’lerin cenazesi 28 Şubat 1914’te Şam’da Emeviye Camii’ndeki Selahaddin Eyyübi türbesinin avlusuna defnedilir. Uçağın enkazı İstanbul’da askeri müzeye konulur.

Asıl adı Megri (Makri) olan ilçe adına izafeten Fethiye adını alır. Behçet Kemal Çağlar’ın şiirinde yer alır:

Arslan uçtu diye söylenir methi
Bu kutsal toprağın çocuğu Fethi,
Bak “Fethiye” oldu sayende, Megri,
Arslanım gölgende hürdür vatanın