Fettah ne demektir?

Kapalı şeyleri, lutuf ve rahmet kapılarını açan anlamında esmâ-i hüsnâdandır; yani Allah'ın isimlerindendir.

Fettah kelimesinin kökeni nedir?

Arapçadaki açmak anlamındaki "feth" kelimesinden türetilmiştir.