Fıkıh, Arapça fikıh kelimesinden Türkçeye geçmiş ve tek bir anlama gelir. Bu kelime eski Türkçe olarak nitelendirilir. Arapça kökene sahip bu sözcük ilk planda akla gelenden daha geniş bir kapsamdadır. Peki, Fıkıh nedir? Fıkıh ne demek? Fıkıh TDK kelime anlamı nedir?

Fıkıh, Arapça fikh kelimesinden Türkçeye geçmiş ve tek bir anlama gelir. Bu kelime eski Türkçe olarak nitelendirilir. Arapça kökene sahip bu sözcük ilk planda akla gelenden daha geniş bir kapsamdadır. Peki, Fıkıh nedir? Fıkıh ne demek? Fıkıh TDK kelime anlamı nedir?

Hicri yeni yıla giriyoruz! Hicri yeni yıla giriyoruz!

FIKIH NEDİR?

Fıkıh, Hicri takvimin ilk dönemlerinde çaba ile öğrenilebilen dini bilgilere verilen genel addır. Ancak zaman içerisinde yalnızca din ve dünya kanunlarını kapsayan hukuksal bir terim haline dönüşmüştür.

FIKIH NE DEMEK?

Fıkıh, Kuran-ı Kerim'de de kullanılan, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu sözcüğün yalın anlamı "Bir şeyin özüne inmek ve bu şeyin tüm inceliklerini kavramak" manasındadır. Kuran'da kullanılan hali ile de keskin bir idrak düzeyini ve ince bir kavrama zekasını belirtmektedir. Bu kapsamda fakih de bir şeyi iyi bilen kimse anlamına gelmektedir.

FIKIH TDK ANLAMI NEDİR?

Arapça fikıh

1. İsim, eskimiş bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme.

2. İsim, eskimiş, din bilgisi İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.