Filipinler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Müsteşarı Maria Theresa Lazaro ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong, Güney Çin Denizi İkili Danışma Mekanizması (BCM) 9. toplantısı kapsamında Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede Lazaro, Chen'e Filipinler'in ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı çıkarlarını koruma, egemenlik haklarını ve yargı yetkisini sürdürme konusunda acımasız olacağını iletti.

Bununla birlikte her iki taraf da, güvenin yeniden tesis edilmesi, verimli bir diyalog ve etkileşim için elverişli koşulların oluşturulmasına duyulan ihtiyaca işaret etti.

Taraflar ayrıca kendi pozisyonlarına halel getirmeksizin gerilimi azaltma taahhütlerini de teyit ederken, hem Lazaro hem de Chen Güney Çin Denizi'nde yaşanan son olaylara dikkati çekip 'Ayungin sığlığı' konusundaki tutumlarını karşılıklı olarak paylaştı.

Lazaro ve Chen, önemli farklılıklar devam etse de her iki tarafın sorunlara karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmak için görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Kremlin'den 'Soğuk Savaş' mesajı Kremlin'den 'Soğuk Savaş' mesajı

Her iki taraf da, iki eşit egemen devlet olarak karşılıklı saygı temelinde devam eden diyaloğun, denizde barış ve istikrarı kolaylaştıracağı konusunda mutabık kalarak görüşmelerdeki olumlu ivmeyi sürdürmek için 10. toplantının Çin'de yapılmasını kararlaştırdı.