Galatı meşhur ne demektir? Dilimizdeki galat örnekleri nelerdir? 'Galatımeşhur'un sözlük anlamı nedir? 'Galat'ın sözlük anlamı nedir?

Galatımeşhur ne demektir?

Yaygın yanlış. Galat, çoğu başka dillerden dilimize geçmiş, biçim veya anlam değişikliğine uğrayarak kullanılan kelime veya kelime grubuna verilen isimdir. Dil içinde yaygın olarak kullanımda olanla rina da galat-ı meşhur denir. Başka bir ifadeyle, yanlış kullanımı, halk arasında rağbet görmüş, bu şekliyle yaygınlaşmış kelimeler, bu terimle anılır. Galatların an lamında ya da yazılışında, orijinaline göre yanlışlıklar bulunur. Farsçada "merduban" olan kelimenin Türkçede "merdiven" hâlini alması; Arapça "nâmahrem" (haram olmayan) kelimesinin, yine Türkçede "haram" anlamında kullanılması bu duruma iki yaygın örnektir. Eskiler, "galat-ı meşhur, lügat-i fasihden evlâdır" diyerek, meşhur olan yanlışların kullanılmasına, olumlu bakmışlar, bir nevi "cevaz" vermişlerdir. Hiçbir şekilde kullanımı uygun görülmeyen kelimelere "galat-ı fahiş" denmiştir.

Türkçemiz galat olarak kullanılan birçok kelimeyi bünyesinde barındırmaktadır. Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerde meydana gelen/getirilen şekil değişiklikleri ya da söz konusu kelimelerin telaffuzunda Türk halkının diline uygun bir söyleyişin tercih edilmiş olması dilimizdeki galat sayısını artırmıştır. Son yıllarda Batı dillerinden alınan bazı kelimelerde de aynı yol takip edildiği için Türkçedeki galat ve galat-ı meşhur sayısı her geçen gün artmaktadır.

 'Galat'ın sözlük anlamı nedir?

Arapça

  1. Yanlış kelime veya söz.
  2. Yanılma.

"Bu garip his galatının adını hasret değil, alışkanlık koymuştu."  (Peyami Safa)

Aruz ölçüsü nedir? Özellikleri nelerdir? Aruz ölçüsü nedir? Özellikleri nelerdir?

'Galatımeşhur'un sözlük anlamı nedir?

Arapça galat ve meşhur kelimelerinin terkibinden meydana gelen bu kelime, yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış demektir.