'Gayrimüslim' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "gayrimüslim" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Farsça kurala göre oluşturulan tamlamalar bitişik yazılır.

Gayrimüslim ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Müslüman olmayan kimse.

Gayrimüslim kelimesiyle örnek cümle

Gayrimüslimlere hoşgörülü davranılırdı.