banner29

Devir-teslim tamam!

Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ'a devretmesinin ardından Genelkurmay Karargahı'nda verilen resepsiyonda duygulu anlar yaşandı.

Genel 28.08.2008, 19:21 29.02.2020, 22:41
Devir-teslim tamam!

25. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt: "İki yıl önce büyük bir gururla devraldığım görevimi değerli silah arkadaşım İlker Başbuğ'a devrediyorum arz ederim. Gelecekte daha rahat yollar açmak için daima daha iyisini yapmanın gayreti içerisindeyim. Bütün çalışmalarımla TSK'nın bütün yeniliklere kısa zamanda kavuşmasını arzu ediyordum. Akıntıya karşı yerinde saymamız mümkün olamazdı. Atatürkçü düşünce sisteminin özünde yer alan geleceğe emin adımlarla ilerleme için uğraştık. bu yaptıklarımıza bakıpta büyük işler yaptığımı iddia edemem. bireysel performnastan çok ekip performansıyla yaptık her şeyi. Uzun meslek yaşantım boyunca silahlı kuvvetlerin bir mensubu olarak çeşitli ülkelerde soğuk savaşlarda, küreselleşme, bölgeselleşme, körfez savaşlarını 11 Eylül Saldırılarını yaşadım.

Güvenlik bağlamındaki öngörülerimizi 2050'leri hesaba katarak şekillendirmeliyiz. Uluslar arası alanda güvenlik ortamının son derece değişken bir hal aldığı günümüzde etrafı olumsuzluklarla dolu bir coğrafyada yer alan ülkemizin sürekli tehdit altında olması kaçınılamaz.

Dünyanın ekonomik ve politik çıkar çatışmalarının ortasında olan ülkemizin bu tehditlere karşı mücadele etmesi gerekiyor. Bölünmeye hazır olan bir türkiye görmek isteyenlerin varlığı bir gerçektir. her fıresatta silahlı kuvvetlerin değerli mensuplarına seviyesiz saldırılar yapılmaktadır. Anack bunlar Türk halkının bizlere olan güvenini sarsamaz. TSK ulusal bütünlüğümüze kasteden bütün hareketleri boşa çıkaracak güce sahiptir. TSK yüce Türk ulusundan aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar teminatı olmaya devam edecektir. TSK çağın gereklerine uygun modernizasyon programlarını sürdürmekte kendisi için ayrılımış olan kaynakları akılcı bir şekilde kullanmaktadır.

TSK'nın üstesinden gelemeyeceği hiçbir görev yoktur. silahlı kuvvetleri zayıf olan ülkelerin nasıl da tarihten silindiğini hepimiz görmekteyiz. Caydırıcı bir güce sahip olmak komşularımızın ve diğer ülkelerin yanlış hareket yapmasını engellemektedir. Bu ifadelerimde TSK'nın mevcut durumda ihtiyaçlarımızın karşılanmadığının çıkartılmasını da arzu etmem. Sınır ötesi operasyonlarının bugün ulaştığı seviye açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. İmkan ve ihtiyaçların ne kadar kısıtlayarak bu kadar yeterli dersek ileriye dönük ilerlemeyi kesmiş oluruz bunu yapmamamız hiçbir zaman bu kadar teçhizat bu kadar teknoloji bu kadar gelişim yeterlidir dememiz lazım. yorulmamak üzere yola çıktığımız tsk personeli ile aşamayacağımzı engel yoktur.

Ortadoğu ile ilgili politikamızın bir bütünlük içerisinde eline alınması önem taşıyacaktır. Ortadoğudaki sorunlar bu açıdan ele alındığında sağlıklı güvenlik politikaları ortaya çıkacaktır. bu konuları burada tamamını ele almak incelemek mümkün değildir. Bu politakalara bir örnek olarak ırak gösterilebilir. Irak'ta güvenliğin ve istikrarın sağlanamaması terörü tetiklemiştir. gelinen bu noktada bir çok çevre merkezi irak hükümeti ile işbirliği yapmamız hususunda telkinde bulunmuşlardır. Merkezi irak yönetimi güvenlik güçlerinin Kuzey Irak tarafına geçmeye yetkisi dahi yokken kuzeydeki Irak hükümetinin her türlü yetkiye sahip olması üzücüdür. Öyle bir ortamda Türkiye'nin çok hassas olma zorunluluğu vardır. Müsadenizle şuanda Doğu Akdenize ait bazı kısa değerlendirmeleri sunmak istiyorum. Doğu Akdenizde petrol arama ve çıkarma çabaları biraz endişeli. Türkiye'nin de çatışmalarının olduğu bilinmelidir. Terörle mücadele konusunda ise geçmişine baktığmız zaman bazı önemli eşiklerin olduğu görünmektedir. Birinci eşik, Birinci Körfez Savaşı savaş sonrası da 1991 dönemini kapsamaktadır. Çökme aşamasına gelen terör örgütü savaştan sonra geniş bir toprak alanına sahip olmuştur. Bu oluşmla birlikte Türkiye içinde terör olaylarında büyük bir tırmanma yaşamıştır. 1991-1992'li yıllarda vermiş olduğmuz şehit sayımız 500'lü sayılara ulaşmıştır. 2001 yılında verdiğmiz şehir sayısı 19, 2002'de 2 şehittir. Bu noktadan sonra ikinci bir eşiğe gelmiştir. Bu da ikinci körfez savaşıdır. 2003-2007 dönemi olarak değerlendirebiliriz. Bu dönemde sınırötesi harekat yapılamamıştır. iraktaki karışıklıktan faydalanan örgütün her türlü patlayıcı ve silahlara sahip olmasıdır.

TSK olarak bölgede yaşayan insanları asla ve asla potansiyel bir terörist olarak görmeyiz onlar bizim kardeşlerimizdir. Biz onları teröristlerden ayırırız. Onlara karşı sevgi ve saygı duygularından başka hiçbir duygu benimsemeyiz. Bu boyutta askerlerin ilgi alanında olmasına rağmen yetki alanı dışındadır.
Yurt dışı gezilerimde bu çok soruluyor bana, sadece silahlı kuvvetlerle bu çözülür mü? Tabii ki hayır çözülemez, ancak tsk silahlı alanda onlara silahlarla karşılık vermek için var silahlı çatışmalar. Üzülerek ifade ediyorum bu operasyonun olumsuz geçmesini isteyen çok kişi vardı. Özellikle bizim o karda kışta 200 askerimiz soğuktan ölseydi çok fazla olmamakla beraber çok sevinecek kişiler vardı.

Asker olarak bizim görevimiz silahlı teröristler ile silahlı mücadeledir. Türk ordusu Türk - Kürt çatışmasından uzak kalmalıdır. Son yıllarda yapılan harekatlar ile terör örgütüne büyük darbeler vurulmuştur. Terör örgütünün büyük bir güvensizlik içinde olduğu bu dönemde terör örgütüne baskıyı arttırmamız gerekiyor. Özellikle irak'ta icra edeceğimiz operasyonlar önümüzdeki dönemde yurt içindeki operasyonlarda bize yardımcı olacaktır.

Yılanın başı Kuzey Irak'ın içinde kuyruğu ise ülkemizdedir. Başını ezmediğmiz sürece kuyruğunu koparmanın bir anlamı yoktur. Hukuk sistemimizi çağdaş standartlara ulaştırmamız gereklidir. Terörle mücadelede önleyici tedbirler çok çok önemlidir.

Nitelikli insan her zaman en büyük kuvvet çarpanı olmaya devam edecektir. Yarım yüzyıllık çalışma hayatımda çalıştığım hep ve tek şey insandır. Hayatım boyunca çeşit çeşit insanlarla tanıştım ve çalıştım. Onların her birinin bir değer olduğunu bilerek ona göre çalıştım. Takdir edersiniz ki yaşam biçimi kabul edilmiş bir meslekten hemen kopması ve bir anda bırakması mümkün olamaz. İki yıl önce devraldığım görevimi bugün 40 yılın üzerinde arkadaşım olan değerli İlker başbuğ’a teslim edeceğim. Bugün teslim alacağı görevi daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Genelkurmay Başkanlığı görevinin kendisine, ailesine ve tüm Türk milletine hayırlı olması diliyorum. görevimi değerli silah arkadaşım İlker Başbuğ’a teslim ettim arz ederim."

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt yaptığı uzun veda konuşmasının ardından genelkurmay başkanlığı makamını ve ve genelkurmay başkanlığı nişanını Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'a teslim etti.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ:

Sayın cumhurbaşkanım, sayın konuklar ve değerli silah arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. görevimi sayın Yaşar Büyükanıt'tan devralmak üzere burada bulunmaktan gurur duyuyorum. genelkurmay başkanlığı'nın sorumluluğunu ağırlığını TSK da fiilen 46 yıl hizmet etmiş ve bu süreçte çok şey görmüş bir asker olarak iyi bilmekteyim. Türkiye tarihin bütün dönemlerinde kriz bölgelerinin tam ortasında yer almıştır. anadolu coğrafyasına ve tarihe bakarsanız bu coğrafya üzerinde ancak güçlü devletlerin varlıklarını sürdürebildiklerini ve güçsüz devletlerin yok olduğunu göstermektedir. Bugün çevremize baktığımızda Irak İsrail Filistin Kafkasya gibi ülkelerin kriz bölgeleri olarak öne çıkmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu kriz ortamında türkiye'nin menfaatlerini çeşitli şekillerde etkilediğini söyleyebiliriz. Daha önce de defalarca söylediğim gibi küresel anlamda barış ve güvenlik ya heryerde ya da hiçbir yerdedir. Bu saptama ne tek başına ülkeler ne de ittifaklar tarafından sağlanacağını göstermektedir.

Türkiye işte bu gerçekler çerçevesinde bulunduğu zor coğrafya da simetrikten asimetriye geçerken geniş bir risk taşımakta olan bir bölgedir. Güçlü politik ekonomik, sosyo kültürel güçlerine sahip olmak zorundadır. akıllı güç kavramının ve gerçeğinin tam kendisidir. Türkiyenin içinde bulunduğu şartlar ve zorluluklar diğer ülkelerin bulunduğu şartlar ve zorluklarla aynı değildir. sayın cumhurbaşkanım TC'nin doğuşu ve gelişimi bir devrimdir. TSK Mustafa Kemal’in çizdiği kuruluş felsefesinin kollanması ve korunmasında her zaman bir taraftır. Ulus, dil kültür ve ülke birliği faydaları ile birbirine bağlı siyasal ve sosyal bir birliktir. bu düşünce ırksal etnik ve insel öğelere kesinlikle bağlı değildir. Bağlı olması da olumlu sonuçlar doğurmaz. Ulusu oluşturan bütün unsurların varlığını ve olabilecek alt kimlikleri hiçbir zaman inkar etmemişlerdir. bununla birlikte elbette ortak paydalara ve üst kimliklere zarar verecek hçbir şeye müsamaha vermemişlerdir. Bütün vatandaşların “Ne mutlu Türküm diyene” demekten çekinmemeli ve bu konudaki tereddütleri de giderilmelidir.

Bugün küreselleşmenin bazı baş aktörleri de küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı koymak için kendilerini korumaya ve güçlendirmeye çlaşmaktadırlar. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Küresel oyunculur arasında hala en önemli oyunculardır ifadesi de aslında bu düşünceyi doğrulamaktadır.

Her konuyu tartışabilme özgürlüğü devletlerin varlığını riske sokacak konuları içermez. Devleti ayakta tutan unsurların tartışması anlamını taşıyamaz. Bu gerçek sadece devlet için tüm devletler için de tavizsiz olarak geçerlidir. Burada aslında üzerinde düşünülmesi gereken nokta ulus devletin nasıl biraz daha güçlendirilmesi konusunda düşünmek gerekmektedir. Bunun en kısa ifadesi ise daha önce de ifade ettiğmiz gibi küresel düşün ulusal hareket et ifade şeklidir. küreselleşme çağında bireyin ve özgürlüklerin daha çok öne çıkışı doğaldır. Ancak devlet birey ve özgürlük kavramları varolabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Birinin diğerinin aleyhine düşünmesi üçünü tehlikeye sokar. Bu dengeyi sağlamak ve korumak ise siyaset adamlarına düşen önemli bir görevdir. Bu noktada kitle iletişim araçlarına ve medyaya da sorumluluk düşmektedir. Medyanın sağladığı olanaklarla adeta insanların zihinleri bir mücadele alanıdır. Dolayısıyla insanların zihinleri yeni savaş alanlarıdır. İlgili bütün kurumların sorumlulukla ve titizle çalışması ve saptaması çok önemlidir. Ülkenin temel ilkesi erdemdir. bu erdem siyasal erdemdir. Bu erdem demokrasi içerisinde yasalara, topluluğa bağlı olduğu erdemdir. Bu ortak bilinç, ortak vicdan kavramlarında bulunabilir.

bizim ortak bilincimiz ülkenin uluslal menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesidir. bugün türkiyenin karşı karşıya oldğuğu bölücü terör örgütünün hedefinde bölücülük vardır. bu görüş ulus devlet yapısını hedef almaktadır. bu açık şekilde herkes tarafından anlaşılmalıdır. t.c. kültüler alanda bireysel kalmak ulus devlet yapısına zarar vermemek kaydıyla gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmiştir.

ayrıca kültürel alandaki düzenlemeler ve alt kimlikler üst kimliğe dönüştürülmeye çalışılırsa ülke gündemine kasıtlı olarak devamlı sokulmaya çalışılırsa korkarız ki ülke kutuplaşmaya zorlanabilir. cumhuriyetin kuruluş felsefesinin diğer temeli olan üniter devlet ülke, ulus, yasama, yürütme yargı elleri bakımından teklik gösterir. bölgecilik ve ırkçılık yapılmaması ve azınlık yapılmamasının garantisidir. ve bu düşüncelerden kaçınılmalıdır. sayın cumhurbaşkanım, türkiye cumhuriyeti demokratik ve laik bir ülkedir. laikliğin işlevsel tanımı anayasanın 24 ve 174 maddelerinde yer almaktadır. laikliğin ne anlama geldiğini ifade ederken çokça yapılan bir hata da laikliğin ne anlama geldiğine bir bütün olarak bakılmamasıdır. kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki devlet müssesesini kısmende olsa din kurallarına dini veyahut din duyguluranı istismar edemez ve kötüye kullanamaz ilkesine herkesin sıkı sıkıya bağlı kalmasıdır. askerlik mesleği moral değerlere önem veren mesleklerin başında gelmektedir. buna karşılık bugün toplumun bir kesimin yeni bir kültüler kimliği yaşam tarzının oluşumunda dini düşüncelerin büyük bir endişe duymaktadır. bu endişe ciddiye alınmalıdır. cumhuriyetin diğer temel bütünlüğü ise demokrasidir. Çoğulculuk esas olmalıdır. etrafımızdaki bazı ülkelere bakılırsa bu gerçekte görülebilir. cumhuriyetin diğer iki temeli olan sosyal ve hukuk ilkeleri de çok önemlidir. bu kapsamda giderek güçlenen bazı cemaatler ekonomiyi yönlendirmeye, dine bağlı bir yaşam tarzı ortaya koymaktadırlar.

Irak'ta bugüne kadar oluşan ve gelecekte olabilecek gelişmeler türkiye'nin gelişimini etkilemekte ve etkilemeye devam edecektir. Toprak ve siyasi bütünlüğü koruyamamış ıraktan en çok zarar gören ülke Türkiye olabilir. Politik gücün ve Irak'ın gelir kaynaklarının paylaşımı oluşturmaktadır. Bulunabilecek bir denge ile bu sorun aşılabilir. Başlangıçtan itibaren savundğumuz gibi Kerkük'e özel bir statü verilmesi çok önemlidir. Aksi halde Irak'ın durumu içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Türkmenlerin çatışan taraflardan biri haline gelmesi Türkiye için içinde çıkılmaz bir hal alabilir. Irak merkezi yönetiminin ve şuanda Irak'ın kuzeyinde bulunan bölgesel yönetimin terör unsurlarına karşı bir şeyler yapmasını beklemekteyiz. Aralık 2007 den beri TSK çok etkin kara ve hava saldırıları icra etmiştir ve etmeye devam edecektir. TSK kuvvetleri ile abd silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği mükemmel seviyededir ve önemli olan da bu ilişkinin korunabilmesidir. köklüdür ve tarihidir. Bugün bu ilişkiler iki ülke için her zaman olduğundan çok daha önemlidir. Kıbrıs sorunu türkiye'nin ve KKTC'nin güvenliklerini ilgilendiren ulusal bir sorundur. Kıbrıs sorununa bütünlüklü müzakereler yoluyla kalıcı adil bir yolla çözüm bulunması istenen bir durumdur.

Bu süreçte AB'den beklentimiz Türkiye’ye diğer ülkelere olduğu gibi eşit davranması. Ayrıca şu iki konuyu hatırlatmakta da yarar görüyorum. türkiye’nin nerede olduğu kadar ne olduğu da önemlidir. Bir faktörü kenarda bırakıyoruz türkiye’nin ne olduğu faktörü. Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olacağı güvenlik sisteminin 4 temel dayanağı olmalıdır. Risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınması, çevremizde olabilecek risk ve tehditlere karşı, ulusal menfaatleri karşı koyabilecek ulusal bir gücün varlığı, uluslar arası terörün ülke dışındaki menfaatlere zarar vermesinin önlenmesi veya NATO şemsiyesi altında alınabilecek barışçıl yöntemlere sahip çıkılması gerekmektedir.

Bu güzel gezegen yapılan yanlış hesaplar ve ihtiraslar yüzünden zarar görebilir. Ne var ki dünyayı savaş alanı değil barış ortamı yapmaya yetmiyorsa insanlığı ilerlemiş kabul edemeyiz. Törene katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve görevimi sayın orgeneral yaşar büyükanıttan devralıyorum arz ederim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'a takdir belgesi ve Şeref madalyası taktıktan sonra basına poz verdi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?