Göç nedir? Göçlerin nedenleri nelerdir? Göçlerin zararları nelerdir? Göç ne için yapılır? 

GÖÇ NEDİR?

Savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi durumlarda, aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna göç denir.

GÖÇLERİN NEDNELERİ NELERDİR?

Göçlerin nedenleri 4'e ayrılmaktadır. Bunlar; doğal nedenler siyasi nedenler, ekonomik nedenler, sosyal/kişisel nedenlerdir.