'Gökdelen' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "gökdelen" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

-an/−en, −r/−ar/−er ve −maz/−mez ekleriyle kurulmuş sıfat−fiil gruplarından kalıplaşmış birleşik kelimeler gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Gökdelen ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı.

Gökdelen kelimesiyle örnek cümle

"Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu." (Nazlı Eray)