banner29

Dilipak: ‘Kur’an-ı Kerim O’ndan Mesih olarak söz eder.’

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 'Meşiah yolda!' adlı köşe yazısında İsrailoğulları ve Mesih ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gündem 12.03.2020, 16:02 12.03.2020, 17:09
Dilipak: ‘Kur’an-ı Kerim O’ndan  Mesih olarak söz eder.’

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'Meşiah yolda!' adlı yazısında bir takım açıklamalarda bulundu. Dilipak'ın açıklamaları şöyle;

Sabatay Sevi’den bu yana kimse “Mesih”lik iddiasında bulunmadı

Hem, “Mehdi”, “Mesih” diye konuşuyoruz da, Sabatay Sevi’den bu yana kimse “Mesih”lik iddiasında bulunmadı. Şimdi Mesih’in zuhurunun yakın olduğunu söyleyen hahamlar çıktı. Haham Yaakov Zisholtz, Rabbi Haham Chaim Kanievsky’nin kendisine “Mesih ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bu bilgiyi açıklamak için görevlendirildiğini” söylediğini aktardı. Kabbalist bir Kahin olan Kanievsky İsrail’deki ultra Ortodoks Yahudi cemaatinin en iyi birkaç hahamından biri. Yahudiler tek bir blok değil. Seçimlerde gördük. Dünyaya hükmettiklerini söylüyorlar, kendi tabanlarına hakim değiller. Dine bakışlarına gelince çoğu ırkçı ya da seküler, ateist, agnostik filan. Dindarların bir kısmı Rabbi, bir kısmı için din gelenekten ibaret. Bir kısmı için din ideoloji ve politikanın aracıdır..

Yahudi düşmanlığını da kendileri örgütlerler.

Bu şekilde birliklerini dışa tehdit üzerinden sağlarlar ve kendi cemaat yapıları onlar için güvenli bir alan oluşturur. Dünya’da 20 milyon Yahudi, cemaat olarak Ferisi’ler, Saduki’ler, Anani’ler, Samiri’ler diye gruplara ayrılmıştır. Bunların da inançları arasında oldukça farklılıklar vardır. Mesela Sadikî’ler, Ferisi’lerin aksine Ahiret’e, Meleklere, Kader’e, Mesih’in geleceğine ve Talmut kitabına inanmazlar.

İsrailoğulları için 12 Kabileden söz edilir

Kaybolan on kabile daha var: Reuven, Simon, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Zevulun, Yisahar, Efraim ve Menaşe’nin yarısıdır. Bunlar kuzeydeki İsrail Krallığını oluşturuyorlardı ve bu krallık Kral Şelomo’nun ölümünden sonra Yehuda Krallığından ayrılmıştı. MÖ 722’de İsrail Krallığı Kral Şalmaneser önderliğindeki Asurluların eline geçti.

Bugünkü  Tevrat’a göre 

Yahudi geleneğinde 12 ata, “İsrail” olarak bilinen ata peygamber Ya’kûb’un iki karısı (Lea ve Rahel) ve iki cariyesinden (Bilha ve Zilpah) olan on iki oğlunu ifade eder. Ruben, Şimeon, Levi ve Yahuda, Lea’nın oğullarıdır. Bilha’nın Dan ve Naftali adında iki oğlu olur. Zilpa da Gad ve Aşer’i doğurur. Daha sonra Lea’nın da İssakar ve Zebulun adında iki oğlu daha olur. Rahel’in de bir oğlu olur. Ona Yusuf ismi verilir. Hz. Yakub’un kızları da var ama bugünkü Tevrat bunlardan sadece birinin adını verir, o da Dina’dır.. Hz. Yakub Kenân’a  dönünce  Rahel bir oğul daha doğurur. Fakat doğumda vefat eder.. Ancak oğlu yaşar. Yakub AS ona Bünyamin adını koyar. İsrail’in 12 sıptı Yakub’un 10 ve Yusuf’un 2 oğlunun isimleriyle adlandırılır.

Mesih ve Meşiah, iki ayrı kişiliktir.

Burada Yahudilerin “Meşiah”tan söz etmeleri Hristiyanlarla da teolojik anlamda bir hesaplaşmanın eşiğine geldiklerini gösteriyor. Mesih Hristiyanlıkta haşa Allah’ın mücessem şeklidir. Yahudilikteki mecazi “Allah’ın oğlu” ifadesi, Hz. İsa’nın şahsında Hristiyanlar tarafından cismani hale getirilmiştir. Hz. İsa Beni İsrail’e gelen bir peygamberdir ve Kur’an-ı Kerim O’ndan Mesih olarak söz eder.

Hristiyanlarla Müslümanlar arasında da Mesihiyet konusunda farklı inanışlar var

Onlar bedeni çarmıha gerilen “Rab İsa”nın Anti Chirist’lerle savaşmak ve kuzularını kurtarmak için geri dönüşüne inanırken, Müslümanlar Hz. İsa’nın Çarmıh’a gerilmesini kabul etmezler. O, Hz. Muhammed (SAV)’ın gelişini müjdeleyen bir müjdecidir.

Tabii Müslüman dünyada bir de Mehdi konusu var. Hristiyanların “Anti Christ”i  Deccal’i karşılarken İslam dünyasında Deccaliyet Şeytani farklı bir kişiliğe bürünür. Müslümanlar Yecüc-Mecüc’den, Melheme-i Kübra’dan söz  ederler, Hristiyanlar Armagedon ve Gog-Magog’dan söz ederler. 3 inanış da “emanet sandığı”na gönderme yapar ama sadece İslam’da Dabbetül Arz vardır.

Yorumlar (1)
Günel 1 yıl önce
Hayatımız Çok Zor Dünya Kiyamete Doğru İreleyir Allah Kiyamet Günü Üçün Bir Ney Yaradıp Şu Ney Sur Adlanır Bundan Başka İSRAFİL Adlı Bir Melek Yaradıp Ki Kiyamet Günü Çalsın Surun Uzunluğu 1050 İllik Yolun Uzunluğu Kaderdi Yer Üzünde Layaket ,Marhamat,Eklağ,Rehim,Yok Dereçesine Çatanda KURANIN Hikmet Unudulup Gedende Allah Emir Edeçek Ki İSRAFİL Öz Surunu Çalsın Surun Sesine Bütün Çanlılar Üzükoylu Yere Serileçek Buhuş Olaçağ Bütün Çanlılar Kiyamet Günün Geldiyin Anlaçağ Ulduzlar Parçalanaçağ Güneş Ve Ay Söneçek Bütün Yaranmışlar Mehv Olaçağ Melekler ÇEBRAYIL MİKAYIL İSRAFİL AZRAYIL Dörd Melek Sağ Kalaçağ Son Anda Allah AZRAYILA Emir Edeçekdi Meleklerin Çanın Al Meleklerin Çanın AZRAYIL Aldığdan Sonra Allah AZRAYILA Deyeçek Mükeddes Kurandan Bilirsen Benim Karşımda Şöhret Kazananlar Hamısı Ölüme Mehkumdur Şu Sözleri Eşiden AZRAYIL Öz Çanını Alaçağ Yer Küresinde Allahdan Başka Heçne Kalmayaçağ 40 İlden Sonra Allahtala Bütün Çanlıları Hayata Kaytaraçağ Hayatımızda Sirler Çok Hayatımızın Tariki İnsanlara Bağlı Tarik Hayatdır Tarik Hayatımızın Yaddaşıdır İnsanların Yaddaşıdır Dünyanı Allah Yaratdı Hayatı Biz İnsanlara Hediye Etdi Biz İnsanlar Hayata Kötülük Yapdığ 2020 Çi İl Kiyamet Gününe Bir Saniye Adımladığ Peyğenberimizin Gök Üzünde Olan Ruhu Ağlayır Peyğenberimiz Zuhur Etse Bele Bizlere Yardım Edemez Bizler Hz.MUHEMMEDİN Umetine Hayanet Etmişik Bütün Yer Küresinde Olan İnsanlar Allahın Peyğenberin Yolundan Uzak Olmuş Biz İnsanlar Hayatda Göremediyimiz Kötülük Kalmadı Günahsız İnsanlar Ölür İnsanlara Saldırılar Allah İblise Lenet Etsin İnsanlar İblisede Kulluğ Ediler Çok Zor Hepimizi Bir Ane Dünyaya Getirip Hepimiz Eyni Eklağı Daşımırığ Biz Müselmanığ Hz.MUHEMMED (s.a) Bizlere Güzel Miras Burakıp KURANİ KERİM Kurani Kerim İslamın Açarı Kalbi Biz Müselmanlar Onu Bele Unutduğ Kötülük Gördükde Ona Yaklaşırığ KURANİ KERİM Bizim Işığımızdı Onu Unutduğ Biz İnsanlar Onun Çezasın Çekirik Çünki Müselmanlar Kini Nifreti Çok Sevir Allah Sonumuzu Hayır Etsin ANALİZ ÜÇÜN SAĞ OLUN ELLERİNİZE SAĞLIĞ Melekler Bütün Müselman Halklarına Işığ Saçsın
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?